fbpx

Kaløvig vinder Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris

Blandt mange gode nomineringer var det Kaløvig Bådelaug, der løb med Bæredygtighedsprisen 2022.

Prisen blev uddelt på årets Klubkonference, som denne weekend bliver afviklet i Vejle.

Fra store tekniske anlægsarbejder til små blomsterfrø, der skaber vild natur. Kaløvig Bådelaug er gået overordentligt struktureret til værks for at skabe en bæredygtig forandring på alle planer af foreningslivet. Tiltag, der vil kunne inspirere hver en sejlklub og bestyrelse, og som klubben nu modtager Dansk Sejlunions Bæredygtighedspris for.

Prisen blev uddelt lørdag på Klubkonference, hvor Thomas Olsen fra Hempel som partner på prisen kunne overrække den medfølgende check på 20.000 kroner.

Kaløvig Bådelaug er gået meget systematisk til opgaven med at skabe bæredygtighed i klubben. Strategien er enkelt og klart beskrevet - og delt op i en blå, gul, rød og grøn sektion. De forskellige indsatser er lige til at kopiere efter ambitioner og energi. Både store og små klubber vil kunne finde noget i Kaløvig Bådelaugs brede vifte af tiltag, siger han.

11 projekter
Sammen med Christian Hangel, bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion og formand for Bæredygtighedsudvalget, og Trine Sørensen, konsulent for klima og bæredygtighed i Dansk Idrætsforbund, har han været en del af den jury, der har haft fornøjelsen af at gennemgå de mange spændende kandidater, der i år har været indstillet. Hele 11 projekter har været med i kampen om præmien på 20.000 kroner, der er øremærket til bæredygtige tiltag i klubben.

"Blandt de indstillede klubber kan vi se, at der er en stor vilje og entusiasme til at gøre noget for at spare på CO2-udledningen, begrænse affald og skåne havmiljøet. Det er enormt inspirerende," 
siger Thomas Olsen.

Gå på inspiration
I Dansk Sejlunion glæder Christian Hangel sig over, hvor mange gode projekter, der er blevet indstillet i år, og hvor mange sejlere der kærer sig om den grønne omstilling.

"Bag hvert tiltag er der et menneske, som har taget et initiativ. Det ville være dejligt, hvis vi kunne give en anerkendelse til alle - det fortjener de virkeligt. Men vi skal i sagens natur finde én vinder, siger han og fortsætter: "Jeg håber til gengæld, at resten af Sejlerdanmark vil gå på inspiration i det efterhånden fyldige katalog af ideer, der ligger i de mange indstillinger. Alle kan gøre en forskel - og det er netop det, Bæredygtighedsprisen handler om!"

Kaløvig Bådelaugs væsentligste indsatser
Med udgangspunkt i FN’s Verdensmål og Dansk Sejlunions Miljøkodeks (Verdensmålene 7, 12, 13 og 14) har Kaløvig Bådelaug siden 2020 arbejdet målrettet med bæredygtighed for at værne om miljøet - såvel på land som til søs. De 4 indsatsområder:

Den blå plan
Vandkvalitet i havnen og farvandet omkring. I 2022 er der på kranpladsen etableret en 500 m2 stor vaskeplads til to både ad gangen. Højtryksrensning af både er ikke tilladt. Alt spildevandet fra afvaskningen ledes herefter direkte gennem en olieudskiller og et stort sandfangsdræn, inden det ledes ud i spildevandssystemet. Vaskepladsen er godkendt af Aarhus Kommune. Desuden er der er etableret et tømningsanlæg, hvor man gratis kan tømme holdingtanke. Alle vandhaner er indrettet således, at der bruges mindre vand. I baderum er brusere forsynet med tænd/sluk for vandet, så der bruges et minimum af vand.

Den gule plan
Al opvarmning af klubbens bygninger og vand er elektrisk og størstedelen via ”luft til vand” eller ”luft til luft”. En del energi producerer man selv via et solcelleanlæg. I 2022 er der kommet en el-drevet stationær søjlekran til søsætning/optagning af både. Motorerne i sejlerskolens både er udskiftet til el-motorer og på sigt er det planen, at trænerbådene til undervisning af ungdomssejlere også omlægges til el.

Den røde plan
Affaldssortering Der er etableret en miljøstation, hvor bådejeres affald kan sorteres i 8 forskellige fraktioner. Desuden er der to affaldspladser, hvor almindeligt affald fra gæstesejlere sorteres.

Den grønne plan
Arealer på land Volde og andre afgrænsninger er beplantet med ”vilde frø” til gavn for insekter og sommerfugle.
America's Cup

Emirates Team New Zealand sejler 200 km/t på land – se video

Havne

By&Havn: Ny havn relativt realistisk inden for 5 år

★ Teknik

★ Vi har “prøvesejlet” C-MAP til mobil og tablet

Kort nyt

Monsterbølge rammer krydstogtskib - passager omkommet 

Kort nyt

Garmin Round Denmark Race: Mega interesse for 'The Guide'

Kort nyt

Sejlsport fra 'All over the world' - se video

Kort nyt

Ny bådbrand midt i København: Sort røg væltede ud

Udvalgte artikler *


Produktnyt