fbpx

Hvalturister skal give delfiner og marsvin mere ro

Inkluder i Newsletter: Ja

Miljøstyrelsen har nu udarbejdet retningslinjer for den kommercielle hvalturisme, som skal sikre, at turisterne kan opleve hvalerne i de danske farvande uden at forstyrre.

Der er ikke tale om lovgivning eller bindende krav, men om anbefalinger udformet i dialog med både forskere og turbådsoperatører. Lystsejlere kan også med fordel bruge dem som rettesnor, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

– Vi har først og fremmest haft de kommercielle operatører af turbåde i tankerne, fordi de tit kommer tæt på hvalerne og sejler mere end andre i de områder, hvor hvalerne lever, siger Nynne Elmelund fra Miljøstyrelsens enhed Arter & Naturbeskyttelse.

En stor del af de nuværende ture for hvalturister går gennem Natura 2000-områder, som er udpeget, blandt andet fordi der er marsvin. Det betyder, at aktiviteter i områderne skal kunne forenes med marsvinenes behov for fred til hvile og yngelpleje.

Delfiner kan eksempelvis ride på bådens bovbølge. Det kan være flot at se, men når de gør det, kan de miste fokus på båden. Derfor skal man aldrig aktivt forsøge at få delfinerne til at opsøge bovbølgen, skriver Miljøstyrelsen, som anbefaler, at man som skipper bør holde en konstant fart og kurs, når der er delfiner i farvandet. Hvis der opstår behov for at ændre kurs, skal man først sænke hastigheden, til båden ligger næsten stille og derefter vente, til delfinerne har forladt området omkring boven. Først da kan man ændre kursen.

Styrelsen advarer også mod at svømme med delfinerne eller fodre dem, fordi det kan ændre deres naturlige adfærd. Delfinerne kan blive aggressive, og der kan desuden være risiko for overførsel af sygdomme mellem dyr og mennesker.

En af dem, der har været med til at lave de nye anbefalinger, er Henrik Traugott-Olsen fra Galeasen Aventura (se galleri, red.), som siden 2002 har sejlet med turister rundt i bæltet. Og ifølge ham falder de på et rigtig tørt sted, da han ofte har oplevet, at marsvinene gemme sig i vandet som følge af den måde, sejlende opfører sig på:

- Det er tydeligt, når man har fundet en flok på afstand, og der så kommer en stor speedbåd eller motorbåd - så dykker de og er væk i 20 minutter, siger han til Melfar Posten.

Hans egne principper, når han tager turister på hvalsafari i Lillebælt med galeasen Aventura fra 1871, er at lade være med at jage dyrene og holde en rimelig afstand til dem - gerne 40-50 meter. Netop Lillebælt er kendt for at vrimle med marsvin, og det kan være svært at holde afstand, når en af dem stikker hovedet op eller glider gennem vandet.

Miljøstyrelsens Retningslinjer

Hold afstand
• 300 meter fra dyrene: Sluk sonaren og sænk farten til max 5 knob
• Sejl aldrig tættere på hvalerne end 50 meter
• Hold kurs og hastighed konstant eller sluk motoren, hvis hvalerne selv kommer tættere på
• Bliv på 200 meters afstand, hvis hvalerne har unger eller er i gang med at søge føde, socialiserer eller hviler
• Hvis der er flere både i området, undgå da at omringe hvalerne, så de kan føle sig indespærret. Hold mindst 200 meters afstand og begræns interaktionen til ca. 10 minutter

Du kan læse hele sættet af Code of conduct for hvalturisme her.
Kilder: Miljøstyrelsen, Melfar Posten.


Galleri

Havne

Granithavnene på Bornholm skal reddes

Havne

Havnefoged må fjerne reklamer fra både på land

Kort nyt

Bye bye mobile - og goddag til hængekøjen!

Kort nyt

Selskabet bag Boatflex ApS erklæret konkurs

Kapsejlads

Charles den Første – Havenes Konge

Udvalgte artikler *