fbpx

Overborgmester åben for at undersøge alternativer til ny bro

Related Articles: Bekymret over ny bro i København
Inkluder i Newsletter: Ja

Som du kunne læse her på Bådmagasinet tirsdag, så frygter sejlerne endnu en bro i Københavns Havn. Det er blevet en forfærdelig 'trend' blot at foreslå og bygge broer på tværs af havne-udmundinger. Vi har her på redaktionen også kendskab til et forslag som vil spærre sejlerne inde i Aarhus, et projekt som vi kommer til at omtale ved en senere lejlighed. 

Måske en færge?
Lige nu handler det om Langelinie - Refshaleøen. En cykelbro har set ud til at være eneste mulighed for forbindelse til den fremtidige bydel på Refshaleøen i København. Det er ikke kun sejlerne, for også FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, red.) og Dansk Sejlunion frygter en bro med få åbningstider vil blive endnu en hindring for sejlerlivet og de ti lystbådehavne i Københavns Havn. Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen forstår sejlernes - og organisationernes bekymringer, og hun lover at undersøge mulige alternativer til en cykelbro mellem Nordre Toldbod og Refshaleøen, heriblandt en færgeløsning. Det fremgår af overborgmesterens svar til Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Dansk Sejlunion. 

De to organisationer, der repræsenterer 10 lystbådehavne og 55.000 sejlere og vandsportsudøvere i de berørte områder, har overfor Borgerrepræsentationen udtrykt bekymring for, at byggeplanerne for Refshaleøen lukker for gennemsejling i hele Københavns Havn. 

Det er konsulentfirmaet COWI, der for Københavns Kommune, anbefaler en cykelbro til at binde de nye københavnske bydele sammen. En løsning, der vil lukke af for den frie sejlads i Københavns havn.

Opfordring
FLID opfordrer Københavns Kommune til at vælge en ”Lad os vente og se”- løsning. Direktør Jesper Højenvang fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark maner til besindighed og opfordrer borgerrepræsentationen til at tænke sig godt om: 

- Bliver Lynetteholm så stor, som planerne siger? Usikkerheden om behovet for en bro stor. Kan vi finde ”her og nu” løsninger, der ikke på en gang ødelægger noget, der er til daglig glæde for tusinder af københavnere og sejlende turister. Specielt designede cykelfærger kan være en løsning, og der er masser af erfaring fra havnebusserne at hente, fortæller Jesper Højenvang i brevet til borgerrepræsentationen.

Det er nødvendigt at undersøge andre muligheder end en cykelbro, fortæller direktør Christian Lerche fra Dansk Sejlunion:

- Hovedstadens sejlklubber og sejlbåde med master har altid givet liv og karakter til Københavns Havn, men de blå idrætter og det rekreative liv på havet bliver ofte glemt i byplanlægningen. Derfor er vi naturligvis glade for, at overborgmesteren nu vil undersøge alternativer til cykelbroen, som vil være til gene for de 25.000 skibe der hvert år passerer,
lyder det fra Christian Lerche.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen tror personligt på en løsning, der både tilgodeser cyklisterne og sejlernes hensyn og mener det giver mening at undersøge forslaget fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Dansk Sejlunion. 

- Personligt tror jeg godt, at vi kan finde en løsning, der tilgodeser begge hensyn, men det kræver, at vi undersøger forskellige scenarier nærmere. I den sammenhæng kunne det også give mening at undersøge en færgeløsning. I første omgang vil jeg bede Økonomiforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen om at tage kontakt til jer, så de kan høre nærmere om jeres synspunkter og få jeres input til det videre arbejde, skriver overborgmesteren i brevet.

Den invitation vækker glæde hos både Jesper Højenvang fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark og Christian Lerche fra Dansk Sejlunion, og mon ikke også i resten af sejlerdanmark? 

------------------------------ o0o------------------------------

Annonce:

Køb abonnement, online - eller få magasinet leveret til døren, klik på billedet

online blad 580 20222


Galleri

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Kapsejlads

Nations VM: Finalen Live kl. 13:45 - se highlights fra Semi

Kapsejlads

Godt sømandskab overvinder det vildeste havari

Kapsejlads

Nations VM: Live fra semifinalerne - kl. 12:45

Kort nyt

Video: Hurtigste elektriske båd - nogensinde...

Tursejlads

De gør op med skræmmehistorier: Anna og Rebecca sejler jorden...

Udvalgte artikler *