fbpx

Kategori 1: DMI varsler om forhøjet vandstand i Indre Danske Farvande

Torsdag morgen har DMI udsendt et varsel om forhøjet vandstand for de Indre Danske Farvande.

Et lavtryk over Finland bevæger sig langsomt mod øst, mens et højtryk vest for Irland ligger næsten stille. Lige præcis de formationer og systemer, betyder kraftig vinde ind over Danmark fra nord og nordvest. DMI lover op til hård vind til hård kuling med kraftige vindstød.

Forhøjet vandstand
Den kraftige vind medfører, at vandstanden ved de nordvendte kyster på Fyn og Sjælland, samt de tilhørende fjordsystemer bliver højere end normalt. Her til morgen og i formiddag stiger vandstanden, og den ventes at nå sit maksimum i de tidlige eftermiddagstimer på mellem 110 og 130 cm over normal vandstand. Vinden vil i eftermiddag fortsat være i det nordlig hjørne, hvilket betyder at vandstanden ikke vil falde så hurtigt, og især Roskilde Fjord og Isefjorden kommer til at kæmpe med den høje vandstand indtil natten til fredag.

Som om dette ikke er nok, så kommer der også en del vand fra den Botniske Bugt, da vinden også her er nordlig. Dette betyder, at hele Østersøområdet i eftermiddag og i aften kan forvente en stigende vandstand, også her op mellem 110 og 130 cm over normal vandstand. Dog vil Smålandsfarvandet opleve, at der her lokalt kan komme endnu mere vand, da man får et pres af vand fra både Kattegat og Østersøen.
Kilde: DMI.dk

The Ocean Race

The Ocean Race: Sydhavet agter, Atlanten forud

Havne

Bøgeskov Havn - en af mange, melder klar til sejlerne

Kort nyt

Sejlklubben Rødvig Stevns trænede i svømmehallen

Kapsejlads

Overvældende weekend for J/70-sejlerne

The Ocean Race

Voldsomt vejr kostede hovedskade

Kort nyt

Hvem skal drive medlemsrestauranten i Sletten Baadeklub? 

★ Interview & Portræt

★ Producerer fremdrift til sejlbåde på alle verdenshave

Udvalgte artikler *