fbpx

OPDATERET: Sejlere protesterer mod dumpning af slam

OPDATERET: Der vil også blive afholdt en demonstration på land, og alle som ønsker at deltage, skal være klar ved Inderhavnsbroen i morgen lørdag den 15. januar (Nyhavn - Christianshavn) kl. 12.00.

En Facebook-gruppe indkalder til protestsejlads mod Lynetteholm-byggeriet og dumpningen af 2,2 millioner ton slam i Køge Bugt. Den kommer til at finde sted lørdag 15. januar – hvis vind og vejr tillader det.

Protestgruppen, som har fået næsten tusind tilbagemeldinger, skriver på Facebook: 

”I øjeblikket begyndes miljøkatastrofen ved dumpingen af over 2 millioner kubikmeter forurenet havneslam fra Københavns Havn. Slammet har en størrelsesorden svarende til 60.000 stk. 20 fod skibscontainer fyldt helt op!!

Slammet skal sejles syd på til Køge Bugt, som skal agere losseplads – efterfølgende vil det utvivlsomt føres med strømmen op i Øresund, syd på til Stevns og ellers fordeles ud i Køge bugt.

Protesten er for alle interessegrupper, vi vil give vores mening til kende – dette er total uacceptabelt i år 2022. Vi har i forvejen et havmiljø som lider voldsomt under menneskelig påvirkning, denne katastrofe kan sagtens undgås, det handler udelukkende om økonomi og politisk vilje.

Lad os stå sammen, for at der kan blive en maritim fremtid med fisk, fugle, havpattedyr og badevand som ikke lugter og er fyldt med tungmetaller.”

Demonstrationen blev oprettet som en Facebook-begivenhed den 5. januar under navnet: “Protest sejlads og demonstration imod dumping af 2 millioner kubikmeter forurenet slam i Køge bugt”

”Fartøjerne som deltager i demonstrationen, sejler i samlet flok fra deres respektive havne eller rampesteder. Herefter mødes alle både i området foran Oceankaj”, skriver arrangør af protesten, Nikolaj Kolding Pedersen, der selv er småbådsfisker.

”Vi håber også på stor opbakning fra land, så alle dem, der ikke har mulighed for at sejle, vil vise deres utilfredshed med projektet fra kajerne i København. Vi vil sejle ind igennem Københavns Havn umiddelbart efter kl. 12.00 i en lang kortege, hvor vi vender ved Fisketorvet og sejler retur til startpositionen”, skriver arrangørerne.

The Ocean Race

11th Hour Racing Team vinder etapen til Aarhus

America's Cup

57 knob – udsigt til vild America’s Cup

Kort nyt

Voldsom brand i motorbåd – ingen personskader

Udvalgte artikler *