fbpx

Mange års forsømmelse er slut - Dansk Sejlunion bliver igen mere transparent

I går, den 4. november bliver en mærkedag for dansk sejlsport – der skete i al ubemærkethed noget tæt på epokegørende – det kommer vi tilbage til.

Åbenhed og transparens har i mange år været vigtige emner i sportens verden, både nationalt og internationalt. Det er blevet drøftet i Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og dermed også specialforbundene. Og det er blevet drøftet i International Olympic Committee (IOC) og er dermed også kommet på dagsorden i de internationale idrætsorganisationer for de olympiske idrætter, herunder World Sailing. Begge steder har det affødt "Code of Conduct", principper som DIF / WS ønsker deres specialforbund også bør følge. 

Åbenhed og transparens burde derfor være en helt naturlig ting i dansk idræt, idet man årligt modtager meget store millionbeløb i støtte, i form af Tips & Lotto udlodningsmidlerne fra Kulturministeriet, som kanaliseres via DIF til specialforbundene. Samtidig er specialforbundene demokratiske medlemsorganisationer – herunder Dansk Sejlunion (DS) – hvor ”aktionærerne” er klubberne, og dermed den enkelte sejler.

Derfor ønsker DIF, at idrættens organisationer herunder Dansk Sejlunion kommunikerer så meget som overhovedet muligt om til ”aktionærerne”, dvs. klubber, medlemmer, medier såvel som offentligheden.

Når DIF drøfter og vedtager ’Code of Conduct’ principper, sker det i DIF’s repræsentantskab, hvor det netop er specialforbundenes formænd som har sæde. Dette forpligter indirekte også specialforbunds formændene til at implementere lignende principper i deres eget forbund, da de jo selv har været med til at udarbejde CoC.

Vedtagelser i 2012 – forsvandt ?
Dansk Sejlunion vedtog for næsten 10 år siden, tilbage i 2012 "Forretningsorden for DS bestyrelsen inklusive et Code of Conduct", som blev offentliggjort på DS hjemmeside. Tilblivelsen af Code og Conduct skete blandt andet på baggrund af anbefalinger fra netop DIF, som ønskede at specialforbundene etablerede og offentliggjorde retningslinjer for forbundenes arbejde. Du kan her se den i 2012 vedtagne Forretningsorden for DS bestyrelse, inkl. Code of Conduct

Men under Hans Natorps formandsperiode (fra 2010 til 2017, red.) forsvandt både Code of Conduct og forretningsorden for bestyrelsen fra DS' hjemmeside, og dermed den af DIF ønskede praksis. Der er heller ikke offentliggjort nogen reviderede dokumenter, som vel egentlig burde være en helt naturlig ting, hvis man ønsker at fremstå som en åben og transparent organisation i sportens verden.

En forsømmelse som DS formand Line Markert og bestyrelsen nu endelig - i nattens mulm og mørke, får rettet op på.

Bestyrelsesreferater forsvandt også
Tidligere offentliggjorde DS relativt detaljerede og informative referater fra alle bestyrelsesmøder, således at klubber, medlemmer, medier, samarbejdspartnere og andre interessenter kunne følge med i, hvad DS bestyrelse beskæftigede sig med, herunder væsentlig information fra formand og ledelse, økonomi, strategi, projekter samt beslutninger.

Men pludselig forsvandt også bestyrelsesreferaterne, og blev erstattet af nogle kortfattede dokumenter benævnt ”resume af bestyrelsesmøder”.  De har mildest talt været ’tandløse’, og dermed har ”aktionærer” og andre interessenter haft meget ringe mulighed for at følge med i DS bestyrelsens arbejde og beslutninger.

Skribenten har - som privatperson - flere gange påpeget overfor Dansk Sejlunion, at man ikke har kunnet finde "Forretningsorden for DS bestyrelsen samt Code of Conduct" på DS hjemmeside, samt at disse resume’er af bestyrelsesmøderne var meget mangelfulde, hvis medlemmerne ønskede mere indsigt i arbejdet i deres medlemsorganisation.

TILLYKKE - DS genindfører mere åbenhed og transparens
For kort tid siden erfarede vi, at DS bestyrelse havde besluttet - igen - at blive mere åben og transparent i sin kommunikation, hvilket alle kan hilse meget velkomment !

Det skete så i går, og derfor er torsdag den 4. november 2021 en milepæl, hvor klubber, sejlere, medier, samarbejdspartnere og andre som interesserer sig for DS arbejde, igen kan få større indsigt i det vigtige arbejde i DS bestyrelse og administration.

Beviset finder du her: Resume af DS bestyrelsesmøder (eksternt link til DS' webside, red.)

Fra de to første af bestyrelsesmøderne i DS i 2021 - henholdsvis den 13. april og 21. juni - er offentliggjort to meget korte resume’er, som mildest talt er komplet intetsigende omkring arbejdet og beslutninger i DS bestyrelse.

Den 4. november har DS offentliggjort de to seneste referater fra bestyrelsesmøder - henholdsvis den 8. september og 25. oktober. Begge referater er versioneret den 4/11-2021 og lagt på DS hjemmeside samme dag.

De to seneste referater indeholder nu – igen – information om for eksempel:

Rapport fra formand og andre bestyrelsesmedlemmer

Sekretariatets arbejde

Økonomi og budget

Orientering om projekter

Strategi og prioriteringer

Andre væsentlige beslutninger

I referat fra mødet den 25. oktober kan man blandt andet læse: ”Bestyrelsen drøftede forskellige aspekter med afsæt i DIF’s good governance anbefalinger. I forhold til offentlighed kan vi tage flere skridt i forhold til offentliggørelse af politikker, strategier og referater; muligvis også notatet om ledelsens dispositioner.

En sådan yderligere udvidelse af DS kommunikation vil betyde, at DS igen bliver en mere åben og transparent organisation, ligesom den var for omkring 10 år siden. Hvilket samtidig vil betyde, at interesserede kan spørge ind til, hvad der foregår i Dansk Sejlunion, og blive mere velinformeret om dette arbejde.

Good Governance i Dansk Sejlunion
Næste skridt er forhåbentlig, at klubber, sejlere og andre interessenter snarligt også vil kunne finde en revideret "Forretningsorden for DS bestyrelse samt et Code of Conduct" (eller lignende) på DS hjemmeside.

Vi kan anbefale DS at kigge på DIF’s hjemmeside om bestyrelsen hvor man kan finde informationer om DIF’s bestyrelse, detaljerede bestyrelsesreferater for de seneste to år (referater fra tidligere år kan rekvireres. red.), Forretningsorden for bestyrelsen, honorering af bestyrelsesmedlemmer, rejsepolitik, gavepolitik osv.

DS nuværende ledelse burde egentlig være godt inde i DIF’s arbejde omkring good governance, idet DIF i 2017-2018 gennemførte en analyse af organisationens status i forhold til klassiske temaer om good governance. Analysen tog udgangspunkt i en række forskellige nationale og internationale anbefalinger om ledelse og drift af sportsorganisationer. Analysen blev gennemført af en arbejdsgruppe med medlemmer fra DIF’s bestyrelse og fra specialforbundsbestyrelser.

DIF fulgte siden hovedparten af anbefalingerne, gennem vedtagelser i DIF’s repræsentantskab og i DIF’s bestyrelse. Flere store specialforbund har efterfølgende implementeret principper om good governance, men dette savnes stadig hos DS – det kan i hvert fald ikke findes på hjemmesiden!

Som inspiration kan DS også finde rapporten her – DIF Good Governance (eksternt link til pdf, red.)

Dansk Boldspil Union (DBU) var blandt de første store danske forbund, som gennemførte good governance principper i organisationen og i et internationalt EU-støttet studie blev DBU kåret som Danmarksmester i good governance.

hans natorp bm

Det var under Hans Natorp, formand for Dansk Sejlunion fra 2010 - 2017, nuværende formand for DIF - at Dansk Sejlunion begyndte og forsømme noget man selv havde vedtaget.Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?