Scan-Kap sejlerne fik trim og gode råd

Sidste weekend mødtes Scan-Kap 99erne til det som oprindelig var planlagt som et  trimstævne og sammen med  Øresundsmesterskab - skulle det have været et par fine dage på vandet ud for Tårbæk.

Sejlmager Mads Christensen fra OneSails var hyret ind til at fortælle om sejl- og rigtrim og sammen med sejlerne gennemgå bådene inden sejladserne, med efterfølgende tips og trick fra RIB'n deltage på vandet. 

Der var planlagt fire sejladser, der også skulle udgøre Scan-Kap 99ernes Øresundsmesterskab - et nyoprettet stævne. Der var til lejligheden indstiftet et helt særlig vandrepokal til vinderne, så de kunne bevise, at de er på toppen af klassen i Øresund, nemlig en pokal udformet af en mastetop. En pokal der var bred enighed om blandt Scan-Kap-sejlerne, ville ”pynte” på en hver kaminhylde hen over vinteren.

Stævnet var også tiltænk som mulighed for at styrke sammenholdet i klassen generelt og hjælpe nye Scan-Kap 99 sejlere i gang med kapsejlads, og der var derfor også lagt vægt på det sociale og arrangeret fælles grill efter stævnet med erfaringsopsamling på sejladserne med hjælp fra Mads Christensen fra OneSails.

Men men men...
Dagen bød på flot vejr med massere af sol og seks Scan-Kap 99ere, men desværre ikke nogen vind. Formiddagen gik derfor med gennemgang at alle bådene med opmåling af forstagslængde og rigspænding og teoretiske og praktiske snakke om optimering af bådene, og alle sejlere fik noget at tænke over i forhold til opsætning af deres både.

Da vinden stadig viste sig fra en noget sløj side blev grillarrangementet fremrykket til en fælles frokost klokken 12, mens man afventede banelederens dom om mulighed for sejlads.

Desværre dukkede vinden aldrig op, og banelederen skød sejladsen af kl. 13.30 uden at bådene var kommet på vandet. På trods af dette var det en god dag på havnen, og alle sejlere var enige om, at gentage arrangementet igen næste år.
Tekst og billeder
Simon Svenstrup, DEN 82, Zenobia


Galleri