SIG-klubberne med endnu et nødråb til Banedanmark og politikerne

Related Articles: Broklap med køreledninger opfundet for længst!, Guldborgsund: Sejlere jubler - broklappen er reddet , Skandale beslutning lurer! Gennemsejling af Guldborgsund stopper

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune har torsdag anmodet Banedanmark om at overveje muligheden for at udsætte de signal- og sporarbejder, som vil føre til en lukning af Frederik IX's Bro i Nykøbing F., til efter 15. oktober.

Den bebudede lukning er fra 9. til 31. august med undtagelse af tre daglige broåbninger i weekender, og lige nu er det efterfølgende planen, at broen, fra 1. september og frem til midt i december, vil være lukket for gennemsejlinger.
Desuden er Folketingets Transportudvalg blevet orienteret om anmodningen.

- Det er et uheldigt tidspunkt man lukker ned på i forhold til besøg af gæstesejlere i perioden, især da vi nu har fået alle afmærkninger justeret mellem Frederik IX's Bro og Gedser, siger koordinator i SIG, Per Thomsen. - Vi har grund til at forvente en strålende sejlersæson i 2021, efter at covid-19 truslen forhåbentlig er reduceret. August og september er normalt meget aktive sejlermåneder med mange gæstesejlere især tyske sejlere syd fra.

John Kildsgaard, formand for Bådklubben Guldborgsund i Nykøbing F. fnder det uacceptabelt, at Banedanmark indleder sporarbejdet og udskiftningen af signaler lige midt i sejlsæsonen.

- Der burde være masser af tid i perioden fra 15. oktober til omkring 1. april. Her behøver man heller ikke at kunne åbne de enkelte gange som i august, der åbenbart er problematiske.

- For Lergravens Sejl- og Fiskeriklubben i Nykøbing F. og Nysted Sejlklub er åbninger af Frederik IX's Bro eneste mulighed for at kunne sejle direkte op i Smålandsfarvandet, ligesom de øvrige sejlklubber ikke kan sejle sydpå. - Eftersom vel omkring 80-90 % af alle sejlture fra de lokale klubber går nordpå og tilbage igen, er det et meget stort problem for de klubber, der ligger syd for broen at den ikke åbner midt i ferie/sejlersæsonen Tilsvarende gælder naturligvis for de øvrige sejlende turister, som der er mange af i august, siger næstformand Karl Erik Nielsen, Lergraven.

Ny sejlads udfordret
Formand for Sejlforeningen Vikingen i Nykøbing F., Carl Erik Juel Hansen, peger på et helt særligt problem, hvis Banedanmark er nødt til at fastholde den delvise lukning af Frederik IX's Bro i august 2021: Det nye ”Guldborgsund Baltic Race” er netop planlagt i den omtalte periode, nemlig 26. - 28. august. Denne kapsejlads, som seks lokale sejlklubber arrangerer i samarbejde med Guldborgsund Kommune erstatter de seneste tre års kapsejlads, ”Vegvisir”, som samlede 150 deltagere fra ind- og udland, især tyske sejlere.

- Vi forventer, at en hel del tyske sejlere vil komme til Nykøbing via sundets sydlige del, og derfor vil lukning af broen have meget uheldige indvirkninger på muligheden for at anduve Nykøbing med kapsejlende både. Det kan i yderste konsekvens true arrangementet. Derfor oplever vi også lydhørhed fra myndighederne, for at fnde lempelige løsninger, siger Carl Erik Juel Hansen.

Vil påvirke de mange gæstesejlere
I august måned har sejlklubberne i området stor tilgang af tyske gæstesejlere, som med denne lukning, vil blive næsten forhindret i at sejle op gennem Guldborgsund. Disse gæstesejlere er en meget vigtig del af indtægtsgrundlaget for de lokale sejlklubber i hele Smålandsfarvandet, og ikke mindst de lokale handlende, som i forvejen er hårdt presset økonomisk, understreger Carl Erik Juel Hansen.


Udvalgte artikler *