Overholder du loven når båden står på land?

Related Articles: Ny udgave af BÅD på gaden

I magasinet BÅD 565 som udkom torsdag, kan du blandt andet læse om tips til en sikker havn – også om vinteren. Her skriver vi, til flere læseres overraskelse som har henvendt sig til redaktionen, at en båd må ikke stå på land, med mindre den er tømt for benzin, og tankene er udluftet. Dette er et lovkrav.

Et lovkrav?
Efter flere læserhenvendelser, om hvilken lov der her er tale om, skal du have fat i BEK nr 9139 af 15/04/2002: Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af
orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, hvor punkt 3.5 lyder:

Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

Diesel
Med hensyn til både med diesel om bord, så opfordrer vi til at fylde disse tanke helt op. Dette forhindrer farlige dampe, og er samtidig med til at minimere risikoen for dieselpest, som kan opstå hvis der er store mængder ilt tilstede i tanken. 

Gas
Her anbefales at samtlige gasflasker om bord fjernes. Det vil være et naturligt tidspunkt at få dem byttet til nye, og samtidig efterse installationens slanger m.v.

tipsikkerhavn

I magasinet BÅD 565, som udkom torsdag - kan du blandt andet læse om 'Sikker havn'. Du kan købe magasinet i en e-version, direkte på sitet her.