Guldborg Sund: Sejlerne jubler - afmærkningerne endelig på plads

Related Articles: Guldborgsund: Sejlere jubler - broklappen er reddet , Søfartsstyrelsen tager hurtig action - vil forebygge grundstødninger i Guldborg Sund

Med Geodatastyrelsens seneste søkortrettelse fra 26. august er sejlrenden i den sydlige del af Guldborg Sund nu korrekt afmærket med mindstedybder på 2,1 meter ved middel vandstand.

Søfartsstyrelsen har desuden i Efterretninger for Søfarende, uge 35, 2020, oplyst de nye positioner for sømærkerne mellem Frederik IX's Bro i Nykøbing F. og Nordmands Sand syd for Hasselø. ”Dermed kan fritidssejlere med sindsro – og godt sømandsskab – begive sig ad den smukke og afvekslende genvej mellem Østersøen og Smålandsfarvandet”, siger koordinator Per Thomsen.

SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune udtaler til pressen: ”Vi har nået et vigtigt mål i vores indsats for den fri gennemsejling af Guldborg Sund, efter at et flertal blandt forligspartierne bag anlægsloven for den kommende Femern-forbindelse i juni slog fast, at Frederik IX's Bro skal forblive en klapbro”. ”Sejlrenden er i orden”, oplyser formand for Sejlforeningen ”Vikingen” i Nykøbing F., Carl Erik Juel Hansen. ”Jeg har gennemsejlet det sydlige løb to gange, hvor ekkoloddet blot en enkelt gang alarmerede om 2,1 meter vand, antagelig på grund af søgræs”.

Giv agt!
Fritidssejlere, som anvender elektroniske søkort som vejledende navigation, må afvente producenternes opdatering af søkortet over Guldborg Sund. De nye data er allerede frigivet, oplyser Geodatastyrelsen. Opdateringernes tidspunkter varierer fra producent til producent. ”Under alle omstændigheder skal sejlere holde godt udkig og respektere samtlige sømærker”, siger Carl Erik Juel Hansen og fortsætter,  ”Gør man det, og holder man sig midt i sejlrenden, sker der ingen grundstødninger”.

Allerede i november 2019 henledte Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune Geodatastyrelsens opmærksomhed på en søkortrettelse fra 2016, der viste mindre end de foreskrevne 2,1 meter vand samt en sten midt i sejlrenden mellem Strandby og Hasselø. Siden har søfartsmyndighederne målt dybderne, hvor der var problemer, og justeret og kontrolleret sømærkerne i hele den sydlige rendes forløb.

I efterretninger for søfarende uge 34, side 4-7, får du samtlige ændringer. (link til eksterne pdf, red.)


GalleriSeneste nyheder
Kort Nyt

Gode tips og råd, når båden skal på land

★ Test af motorbåd

★ Smartliner Fisher 23 - Designet til lystfiskeren

Kapsejlads

Sejlerlandsholdet klar til EM i 49er - 49erFX og Nacra - men...

Bådudstillinger

Vi ses på BoatShow.fr

Kort Nyt

Jules Verne trofæet: Hvem kommer under 40 døgn? Se video

Kort Nyt

Dansk Søredningsselskab: Station nummer 12 hejser flaget

Kapsejlads

Nyt ambitiøst 49er team går efter OL 2024

Surf

Udsat Waterz stævne afvikles start oktober

Kort Nyt

Tyske sejlere angrebet af pirater nær Spanien

★ Test af sejlbåde

★ Arkivet: Luffe 58 - Trimmes med knapper

Udvalgte artikler *


Produktnyt

Mercury lancerer fabriksrenoveret motor

Ny udgave af den elektriske båd Eelex 8000

Mercury med nyt "Smart Tow"