Brand om bord: Overlæge peger på fire årsager

Related Articles: Ny undersøgelse om brand på både

Flere fritidsbåde er hen over sommeren brudt i brand i de danske farvande eller havne. Det fik overlæge Jens Lauritsen til at indlede en undersøgelse via et elektronisk spørgeskema, som 2000 sejlere inden for den seneste uge har svaret på, og som allerede nu giver en mulig forklaring på de mange brande.

Hen over sommeren har vi været vidner til, at flere lystbåde er brudt i brand ude på havet eller mens de lå i havn. Heldigvis er ingen kommet til skade, men alene i farvandene omkring Fyn brød fire både i brand i sidste måned, hvor en af dem udbrændte og sank.

De mange brande undrede overlæge og professor i Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital (OUH) Jens Lauritsen. For nylig iværksatte han derfor en undersøgelse, hvor sejlere er blevet bedt om at svare på en række spørgsmål.

I løbet af en uge har 2.000 personer besvaret spørgeskemaet. Selv om undersøgelsen ikke er færdig, så offentliggør Jens Lauritsen nu fire sandsynlige årsager til brand fra undersøgelsen, fordi det kan være med til at forebygge.

Han mener at:
1. Alle, der sejler, skal kende til bådens tekniske indretning, sådan at man kan afværge en brand. (Mange ved fx ikke, hvordan der afbrydes for el, gas eller brændstof)
2. De, der bruger sprit til madlavning, skal gennemgå deres vaner mht. opfyldning og brug. Flere hændelser sker under opfyldning, hvor ilden så breder sig – hvis man ikke lige har våde klude, brandtæpper eller lign i nærheden.
3. Mange kender ikke opbygningen af el – eller har selv udbygget det. Jeg vil anbefale, at man får det gennemgået af en skibselektriker for at tjekke sikringer, ledningstykkelser, batteri opbevaring mm.
4. Endelig vil jeg opfordre til, at man gennemfører brandøvelser – hvem gør hvad ved en røgudvikling. Ved alle hvor slukningsudstyret er, er brandslukkere udløbet, hvem sørger for alarmering i givet fald og hvordan. Virker alarmeringen (tlf, vhs mv) selvom der ingen strøm er, og har man sikret en rækkefølge af handlinger og opgaver?

Bedre kendskab
10 procent af de adspurgte i undersøgelsen, hvilket svarer til ca. 200 personer, har oplevet nærved-hændelser og ulykker, 85 procent har ikke øvet aftaler i forbindelse med brand – og endvidere tyder det ifølge overlægen på, at mange ikke kender deres båd godt nok. Eksempelvis svarer 40 procent, at de ikke kender bådens el-system tilstrækkeligt.

Jens Lauritsen råder alle bådejere til at få en skibselektriker til at tjekke bådens installationer.

– Jeg vil anbefale, at der bliver formuleret nogle konkrete tjeklister ved bådhandler, og at sejlere foretager brandøvelser på deres både, så alle om bord ved, hvad de skal gøre i tilfælde af brand, siger Jens Lauritsen til Bådmagasinet.

Når undersøgelsen er helt færdig, vil Ulykkes Analyse Gruppen formidle resultatet i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd. 

Du kan stadig nå at besvare det anonyme spørgeskema og deltage i undersøgelsen, som stadig har nogle områder og bådtyper, hvor der mangler dækning. Svarene indsamles helt anonymiseret. Den der svarer kan IKKE identificeres. 

Du kan svare ved at klikke på dette link: - og du kan se de forløbige resultater fra undersøgelsen i galleriet herunder. Kort nyt

I aften - Rindom i Natholdet

Kapsejlads

F18: Stor ros til Aarhus Int. Sejlsportscenter - 'Great city,...

Kapsejlads

Silverrudder 2021: Hvilket jubilæum...vi talte med nogle af de...

Kapsejlads

H-båd: Yes - nyt team øverst på podiet

Kapsejlads

WOW: Vanvittig tæt afgørels i Sundby

Kapsejlads

Congressional Cup: Emil Kjær - lige ved og næsten…

★ Test af motorbåd

★ Motor: Hvad er bedst, påhæng- eller indenbords?

Kort nyt

Aftale sikrer landets første autonome og emissionsfrie...

Kapsejlads

Følg deltagerne i Silverrudder

Udvalgte artikler *