Sikkerhed: Ildslukkere om bord

Det er bemærkelsesværdigt hvor mange bådbrande vi har oplevet til søs, her i juli måned. Hele fem både er udbrændte, heldigvis uden personskade – men antallet af brande, som er opstået under sejlads er sjældne, og derfor opsigtsvækkende.

Ingen tvivl, denne sommer er stort set alt på vandet, hvad der kan flyde. Mange nye sejlere er dukket op, og antallet af aktive både vil, alt andet lige, være ligefrem proportionalt med antal ulykker, men igen – brande, det hører heldigvis til sjældenhederne.

Indsamling af informationer
Her fra redaktionen skal lyde en opfordring til Søsportens Sikkerhedsråd, om at få indsamlet så meget information om disse hændelser som muligt, for derigennem at udbrede viden, som igen kan forhindre ulykkerne i fremtiden. Det er jo kun de ulykkesramte som måske kender forklaringen på hvorfor branden opstod netop i deres båd, elle måske kender de den slet ikke? At begynde og gætte vil være alt for useriøst.

Gratis udgave
Tilbage i november 2018, bragte vi i BÅD 544 en artikel om netop ildslukkere om bord. Henrik Hansen havde set nærmere på denne vigtige form for sikkerhed, og hvad mere nærliggende end at forære denne udgave til samtlige læsere. Det ER vigtig viden, og absolut ikke ligegyldig info.

Læs artiklen på side 70-73. Skulle du ikke lige have læst alle de andre artikler i udgaven, så får du lejligheden her.

God fornøjelse, og pas godt på hinanden

Klik på magasinet, og få 544 i e-udgave:

båd 544★ Test af sejlbåde

★ J/80 Versus Melges 24

Kort Nyt

Kom med om bord på en Swan 98 - se video

★ Interview & Portræt

★ Interview, Ib Kunøe: Om bord hos Mr. X-Yachts

Motor

Princess Yacht X95 på vandet

Bådudstillinger

Copenhagen Boat Show 2020 aflyses - vender stærkt tilbage næste...

Sejlsportsliga

Sejlsportsligaen starter sæson nu!

★ Test af sejlbåde

★ Utzon Spidsgatter: Nuttede ”Snuller” - en præmiesluger

Udvalgte artikler *


Produktnyt

Princess Yacht X95 på vandet

Fairline Yachts solgt til RiverRock

Stor interesse for kabinebåde

Ny motorbåd er en genfødsel af klassiker