Har politikerne glemt breddeidrætten?

Kommentar: Besætningen på omdøbte X-362 Sport ’COVID-19 eXcluded’ havde en fantastisk tur Sjælland Rundt, men vi er stadig meget forundrede over myndighederne! 

Jeg har under Sjælland Rundt og efterfølgende reflekteret en del over, hvorfor politimesteren ikke kunne tillade, at Sjælland Rundt blev gennemført med 589 personer, og måtte skære det samlede antal deltagere ned til under 500.

På havnen havde Helsingør Amatør sejlklub sørget for, at der på intet tidspunkt var mere end op til 40 personer samlet indenfor nogle områder, og hele logistikken omkring arrangementet var nøje tilrettelagt, så alle myndighedernes anvisninger blev fulgt til ’punkt og prikke’ under hele stævnet.

Samtidig med at SR deltagerne var behørigt og sikkert spredt ud over hele landet største lystbådehavn, så sad der mellem 80-100 mennesker relativt tæt pakket på havnens fiskerestaurant. Det kunne have været mange af deltagerne, men her sad de som privatpersoner.

Kæmpe stor ros til og respekt for Helsingør Amatør Sejlklub for at kæmpe alt det de kunne for at gennemføre sejladsen for alle tilmeldte, men de har måttet bukke under for en ulogisk og tåbelig tolkning af forsamlingsforbuddet, og reducere fra 589 til 500 personer, alt inklusive. Jeg kan godt forstå klubbens frustration over den situation de blev bragt i, men de gjorde det eneste rigtige, og håndterede udfordringerne resolut og reducerede deltagerantallet.

Hvorfor er det grotesk?
Sjælland Rundt blev skåret ned i deltagerantal fra 589 til 500 personer på landets største lystbådehavn og 700 km2 hav omkring Sjælland.

Samtidig tillader man ungdomslejre med op til 1500 unge festende mennesker på en Campingplads i Nordjylland. En særbestemmelse i lovgivningen betyder nemlig, at der tilsyneladende ingen begrænsninger er for ungdomslejre, fodboldskoler og lignende fritidsaktiviteter for børn og unge op til 25 år, arrangeret af foreninger.

Landets 50.000+ studenter kører tæt pakket rundt på ladvogne, fester og er glade – og det er naturligvis herligt, at de kan få den glæde, for det sker kun én gang i deres liv !

Live Nations Drive-In koncerter holdes gennem sommeren over hele landet, og kan opleves fra egen bil med den anbefalede afstande mellem bilerne, men der kan være op til 600 biler med op til 5 personer i hver bil til hver enkelt koncert, dvs. op til 3000 personer forsamlet.

Hvorfor kunne man så ikke tillade, at 146 både med i alt 589 personer kunne opholde sig i Helsingør Lystbådehavn på hver sin båd, og derefter sejle rundt om Sjælland på et 700 km2 stort areal, og gå i havn enkeltvis ?

Opfordring til Kulturministeren
Jeg håber, at Kulturministeren og Folketingets Partier omgående vil bruge tid og ressourcer på at revurdere breddeidrætten. Jeg er helt bevidst om, at man ikke kan lave særregler for hver enkelt idrætsgren, men det er heller ikke nødvendigt, hvis man grupperer alle de idrætsgrene, som foregår på i den fri natur, og på havet.

Jeg mener, at man bør kunne lave tilrettede & yderst forsvarlige bestemmelser for disse friluftsidrætsgrene - sejlsport, golf, ridning, cykling, orientering, kajak, roning, motocross m.fl. – således at man i resten af sæson 2020 vil kunne gennemføre flere aktiviteter, også med mere end 500 personer.

Disse idrætsgrene repræsenterer 350.000+ personer under Danmarks Idræts-Forbund, og jeg ’nægter at tro på’, at Kulturministeren og Folketingets Partier ikke vil lytte til Danmarks Idræts-Forbund og disse store idrætsgrene, og se om der på en forsvarlig måde kan åbners yderligere op uden smittefare og under skarp iagttagelse af alle forholdsregler, vi allerede har fået ’indøvet’ på arbejdspladser, i supermarkeder, på restauranter, i Tivoli osv.

De fleste danskere holder ferien i Danmark i år, og netop derfor er det relevant at sikre, at man får bedst mulige betingelser for at dyrke sin idræt, også i form af konkurrencer.

Det er reelt små ændringer der med Kulturministerens velvilje skal til – tilføjet med FED nedenfor. Der er muligvis også andre bekendtgørelser og vejledninger der skal justeres i, men det finder lovgiverne jo selv hurtigt selv ud af.

I Bekendtgørelsen nr. 795 kunne tilføjes: ”Det er forbudt at opholde sig i udendørs arrangementer, hvor der er mere end 50 personer til stede samtidig” – samt ”Bekendtgørelsen gælder ikke for sommerlejre, fodboldskoler og lignende fritidsaktiviteter for børn og unge op til 25 år, samt konkurrencer for udendørsidrætter i den fri natur og på havet, arrangeret af foreninger.”

I Kulturministeriets vejledning for udendørsidrætter kunne ændres:
”…arrangementer mv. i udendørs foreningsregi (herunder ridestævner, spejderlejre mv.), er omfattet af undtagelsen til forsamlingsforbuddet. Derfor må der deltage mere end 500 personer i sådanne arrangementer, når det afvikles i den fri natur og på havet. hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned.”

Og under i de særlige regler for konkurrencer kunne ændres:
”Det samlede antal deltagere til fx et ridestævne, kapsejladser eller et fodbold- stævne for børn må ikke overstige det gældende forsamlingsforbud, og deltagerne i den pågældende aktivitet kan således ikke forsamles i et antal højere end forsamlingsforbuddet samtidig. Det betyder, at det er muligt at arrangere tidsforskudt, sådan at der på intet tidspunkt er mere end 50 personer til stede samtidig. Fx kan cykelløb, motionsløb, ridestævne, kapsejlads mv. afvikles, når arrangøren sikrer, at der på intet tidspunkt under stævnets hele forløb er mere end max 50 personer forsamlet. så der om formiddagen deltager max 50 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 50 personer deltager i stævnet, løbet mv. om eftermiddagen.

Den sidste justering sikrer, at det er spredningen af deltagerne som er det afgørende, og at deltagere dermed godt kan være undervejs i en konkurrence, mens andre starter, blot man ikke er forsamlet mere end 50 noget tidspunkt. Dette er jo den måde som fx følgende afvikles på:

• Distancekapsejladser med respitstart
• Kajak distance eller maraton, forskudt start
• Orienteringsløb
• Cykelløb med start i flere klasser

Relativt få ændringer i bekendtgørelsen og retningslinjer vil gøre det klart og forståeligt for alle arrangører, hvordan de kan arrangere et stævne med mere end 500 deltagere, samt også politimyndighederne, hvis de bliver involveret og spurgt.

De nævnte idrætsgrene repræsenterer tilsammen 350.000+ aktive idrætsudøvere samt tusinder af foreninger, og når folk kun i begrænset omfang kan deltage i idrætskonkurrencer pga. de nuværende restriktive regler, så vil utallige foreninger fortsat miste en stor og vigtig omsætning på stævner/aktiviteter, som er essentiel for foreningernes økonomi, og som ofte også genererer omsætning i det omkringliggende samfund. Endvidere døjer disse foreninger også med potentiel refusion af kontingentbetaling, tilmeldingsgebyrer m.v.

Så disse rimelige og relevante justeringer vil, dels kunne sikre gode konkurrencer for deltagerne i resten af sæsonen, dels at foreningerne igen vil kunne skabe omsætning også på større arrangementer.

Og nu hørte jeg lige, at man politisk var ved at være enige om, at åbne endnu mere op for antal tilskuere på fodboldstadions !

Hvor er smitterisikoen størst – på et fodboldstadion eller på havet og den fri natur ?

God sommer og god vind ☺

 

Hilsen til Kulturministeren: