fbpx

Guldborgsund: Sejlere jubler - broklappen er reddet

Related Articles: Brolukning? Katastrofale konsekvenser lurer i det fjerne!, Klapbro over Guldborgsund lever - se tv indslag, Lovsjusk truer gennemsejlingen i Guldborgsund - Organisationer tager kraftigt afstand!, Sejlere kæmper for adgang til gennemsejling i Guldborgsund, Skandale beslutning lurer! Gennemsejling af Guldborgsund stopper, Studehandel truer den fri gennemsejling af Guldborg Sund
Inkluder i Newsletter: Ja

Der er helt sikkert glæde på Lolland Falster - Frederik IX's Bro over Guldborg Sund i Nykøbing F. beholder broklapperne. Femern-forbindelsens ekstra jernbanespor vil fra 2029 skulle passere på en ny klapbro, parallelt med de eksisterende, og fremtiden for det maritime liv i området ser lys ud. 

Forligspartierne bag anlægsloven traf afgørelsen på et møde onsdag, med transportminister Benny Engelbrecht. Partierne fastholder en uændret anlægslov, som beskriver en klapbro med mulighed for åbning fre gange dagligt, såfremt en eller fere sejlere anmoder om det.

Ånde lettet op
Nu kan sejlere, sejlklubber og havnebestyrelser omkring Lolland-Falster og Sydsjælland ånde lettet op. Mange års usikkerhed om gennemsejlingen af Guldborg Sund er aføst af en vished, der uden tvivl vil øge interessen for sejlerlivet yderligere og stimulere investeringer i vedligeholdelse og nyanlæg i havne og sejlklubber.

Fra Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune skal der lyde en tak til alle, der har støttet den frie gennemsejling i debatten om Frederik IX's Bro. Dansk Sejlunion, Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Danske Tursejlere og alle sejlklubber, et utal af enkeltpersoner og ikke mindst Guldborgsund Kommune har ydet en uvurderlig indsats. Resultatet kan vise sig at få en positiv effekt langt udover Guldborg Sund og de farvande og havne, sundet forbinder.

Retvisende søkort
Oven i optimismen som følge af fremtidens fri gennemsejling kommer meddelelsen til SIG fra Geodatastyrelsen, at 20 års usikkerhed om dybder og afmærkning af sejlrenden syd for Frederik IX's Bro i eftersommeren aføses af et retvisende søkort med mindst 2,1 meter vand, sådan som myndighederne er forpligtet til i et særligt nationalt gennemsejlingsfarvand. Her har Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune nået en anden vigtig målsætning.

Tilbage står udbredelsen nationalt og internationalt af kendskabet til de smukke farvande omkring vores sydlige øer. Den opgave fortsætter vi med. I første omgang vil vi meddele sejlerne i vores nabolande, især Tyskland, at sejlrenden syd for Nykøbing F. fra næste sejlersæson vil være opmålt og korrekt afmærket. Sideløbende hermed fortsætter vi formidlingen af nyheder fra havne og klubber i Guldborgsund Kommune tillige med oplysninger om farvande, havne og øer omkring os.

Det ligner helt klart en lys fremtid for Guldborgsund og sejlklubberne i området.
Udvalgte artikler *