Styrer du en vandscooter - skal du have 'beviset'

Related Articles: Har du hænderne på rattet, har du ansvaret , Sørg nu for orden i sagerne - politiet stikker til søs

Siden kravet om vandscooterbevis blev indført tilbage i 2018, har der været en to-årig overgangsordning, for de som i forvejen havde et fritidssejlerbevis. Den overgangsordning er nu slut.

Nu skal alle bestå prøven og have et vandscooterbevis, for at styre en vandscooter. Beviset er et krav, uanset om du ejer eller lejer fartøjet.

Du får vandscooterbeviset ved at bestå en prøve. Ved prøven skal du blandt andet vise kendskab til søvejsreglerne, og demonstrere sikker adfærd ved sejlads ved forskellige hastigheder, herunder styring og manøvrering under acceleration. Samtidig skal du vise hensyn til omgivelserne.

Prøvedeltagere til vandscooterprøve skal være fyldt 16 år, og har du et fritidssejlerbevis i forvejen, eksempelvis et speedbådsbevis, kan du nøjes med at bestå den praktiske del af vandscooterprøven for at opnå bevis. ​

Husk også, at det er den som har hænderne på styret, der skal have et vandscooterbevis. Det er ikke nok, at én om bord har et bevis. Dette blev præciseret i bekendtgørelsen fra 2020. Læs også relateret historie.

Syv ting, du skal huske som fører
Du skal medbringe dit vandscooterbevis (som fører af vandscooter)
Sejl ikke nærmere kysten end 300 meter
Max 0,5 promille i blodet
Der skal være rednings- eller svømmevest til alle
Søvejsreglerne gælder også for vandscootere
Overhold lokale sejladsbestemmelser
Du skal medbringe dokumentation for, at forsikringsforholdene er i ordenAmerica's Cup

Prada Cup dag 2: Gense nattens sejladser

America's Cup

Prada Cup i gang: Sir Ben rejser sig fra asken

Vendée Globe

Boris Herrmann på podiet?

Udvalgte artikler *