Et skib med 1.000 historier

Med årets særudstilling kan Fregatten Jyllands gæster for første gang opleve en samlet fortælling om fregatten Jyllands 160 årige historie. Her tages gæsterne med på en ny rejse der både rummer utrolige historier om, hvordan skibet har overlevet gennem tiden og fortællingerne om de mange forskellige funktioner som fregatten Jylland har haft, før den lagde til i Ebeltoft, blev museumsskib og gennemgik en omfattende restaurering.

I et kæmpe  vægmaleri udført af illustrator Thorgerd Broni Jensen kan man følge fregatten Jyllands dramatiske rejse siden søsætningen i 1860 og i resten af udstillingen præsenteres en række personlige fortællinger fra nogle af de mange skæbner, der har været en del af skibets lange liv. Her kan museets gæster komme helt tæt på fregattens historie i mødet med de personlige beretninger, breve og dagbøger, som er skrevet af dem, der selv har været del af de forskellige epoker; det være sig som kadetlærling, menige matros, officer, styrmand, provinsbarn på udflugt til Kongens København eller skibstømrere, der arbejder intensivt på at bevare den maritime kulturarv.

"Med særudstillingen markerer vi 160-året for fregatten Jylland  og her vil vi gerne byde på nye horisonter ved at præsentere nogle af de knap så kendte fortællinger om skibet. Ligesom det imponerende vægmaleri tilbyder en skøn mulighed for at give vores gæster et samlet, visuelt overblik over fregatten Jyllands til tider dramatiske historie" udtaler udstillingsleder Karen Louise Juhl Christensen.

Udstillingen er åben for publikum alle dage kl. 10-16.

Udstillingen og vægmaleriet er gennemført med støtte fra Kvadrat, Palsgaard A/S, Boghandler Clausens Fond, Axel Muusfeldts Fond, C.A.C. Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond samt Inge og Asker Larsens Fond.


Galleri