Finn Petersen alias 'Mr Juniorbåd' er sovet stille ind

Mindeord: Finn Petersen var siden barneårene i Middelfart draget af Lillebælts bølger, og fritiden blev udover sejleriet tilbragt under vingerne på nogle af de lokale bådebyggere, der i 1950-erne var en vigtig del af den danske eksportsucces af kvalitetslystbåde til USA og Canada.

På trods af en stor interesse for træbåde blev det dog aldrig til en læreplads, så det var først i 80-erne, at Finn kastede al sin kærlighed på vor lille klassebåd. Det gjorde han så til gengæld med fuld styrke, og der blev tillige bygget 10 Optimistjoller samt startet en sejlklub (i Bønnerup).

– Hvor mange Juniorbåde, der gennem årene er blevet renoveret, havde Finn ikke tal på – men det var mange! – Man kunne altid ringe til Finn for at få et godt råd, og han kendte i de fleste tilfælde en anden, der kunne hjælpe, hvis han en sjælden gang måtte give fortabt.

J-Klubben ønskede i forbindelse KDY-15 m²-Juniorbådens 75-års jubilæum i 2003 at hædre Finn for hans store indsats for at sikre bådtypens fortsatte eksistens, og Finn blev derfor på årets generalforsamling udnævnt til æresmedlem af J-Klubben.

Finn Petersen efterlader sig hustruen Ellen, en datter og to sønner.

Æret være Finn Petersen’s minde.

Kim Hegn Hansen

Læs stor artikel, skrevet af Anders Høegh Post, fra Bådmagasinet - som for over 23 år siden publicerede vedhæftede (ekstern pdf, red.)Kort Nyt

Sejlere fra træningslejren i Aarhus Covid-19 ramt

Kapsejlads

Sjælland Rundt klar med dato for 2021

Bådudstillinger

Stor interesse for virtuelt båd-show

Kapsejlads

Champions League: KDY kæmper om guldet

Kort Nyt

Overholder du loven når båden står på land?

Kapsejlads

Perfekt sejlvejr på Thurø Bund

Kapsejlads

KDY kæmper ved Sailing Champions League

Udvalgte artikler *


Produktnyt