Limfjorden vil også have cykel- gangbro

Related Articles: Dansk Sejlunion: Brolukninger skal tage hensyn til sejlerne , Struer sejlklub sikrer populær sejladsform i Limfjorden

I september 2019 blev en forundersøgelse af en ny cykel- og gangbro over Limfjorden igangsat med støtte fra bl.a. Realdania, og nu foreligger resultatet af fire parallelle undersøgelser gennemført af Niras og Gehl Architects. Broen står højt på ønskelisten hos mange - (måske ikke lige hos sejlerne?, red.), og formålet med undersøgelserne har været at skabe det rette beslutningsgrundlag ved at få belyst de bymæssige og samfundsmæssige effekter og ikke mindst at minimere de tekniske og økonomiske usikkerheder i projektet:

- At få en ny cykel- og gangbro over Limfjorden, der forbinder området ved Musikkens Hus med det nye Stigsborgområde, kan på flere måder gavne byen. Ved at gennemføre de omfattende forundersøgelser har vi fået et mere præcist grundlag at træffe beslutning ud fra. Derudover viser vores erfaringer med Kulturbroen, at en cykel- og gangbro binder bydelene tættere sammen og skaber endnu mere liv på begge havnefronter, samtidig med at cyklister og gående kan færdes trygt og afskærmet fra bilerne, udtaler  borgmester Thomas Kastrup-Larsen fra Aalborg Kommune til pressen

Forundersøgelserne peger på en række anbefalinger, der på den ene eller anden måde tilgodeser de mange involverede interessenter - lige fra den gående eller cyklende lokale borger til Port of Aalborg, der fortsat skal kunne benytte centralhavnen til skibstrafik.

Pilen peger (heldigvis, red.) på en oplukkelig drejebro
Den overordnede anbefaling er en oplukkelig drejebro med en fri gennemsejlingsbredde på 70 meter. Broen vil blive 550 meter lang og gå fra Musikkens Plads foran Musikkens Hus i syd til det nye Stigsborgområde i nord. Den vil få en stibredde på minimum 6,5 meter, så der er god plads til at cykle, gå, løbe, stå og sidde på opholdsplatforme undervejs. Ydermere kan broen designes med en ikonisk arkitektur, som kan blive et vartegn for byen og et ikon for den grønne omstilling af Aalborg:

- Jeg synes, at det er positivt, at overliggeren er sat højt, og det kan blive en ideel løsning for Aalborg og Nørresundby. Forslaget viser, hvordan vi kan løse udfordringerne, så vi ikke generer skibstrafikken, og kan få et nyt ikon for byen, som peger ind i den grønne og bæredygtige omstilling, som vi arbejder målrettet for. Undersøgelsen er netop præsenteret for Magistraten, og nu skal vi i gang med at drøfte, om det er muligt at tage den spændende idé med i budgetlægningen, slutter Thomas Kastrup-Larsen.Kort Nyt

Sejlere fra træningslejren i Aarhus Covid-19 ramt

Kapsejlads

Sjælland Rundt klar med dato for 2021

Bådudstillinger

Stor interesse for virtuelt båd-show

Kapsejlads

Champions League: KDY kæmper om guldet

Kort Nyt

Overholder du loven når båden står på land?

Kapsejlads

Perfekt sejlvejr på Thurø Bund

Udvalgte artikler *


Produktnyt