Har du hænderne på rattet, har du ansvaret

Når du fører en speedbåd, vandscooter eller jetski, kan du ikke bare overlade styringen til andre om bord – hvis du har ”hænderne på rattet”, skal du have det nødvendige bevis.

Fredag den 1. maj er reglerne for at sejle med vandscooter eller speedbåd blevet præciseret. Det betyder, at den, der har hænderne på rattet på en vandscooter eller i en speedbåd, skal have de nødvendige kvalifikationer til det.

Det vil sige, at føreren af fartøjet ikke bare kan overlade styringen til en person om bord, uden de krævede kvalifikationer.

I kølvandet på den alvorlige vandscooterulykke i Københavns Havn blev der i 2017 bl.a. indført krav om bevis for vandscootersejlads, hvilket indebærer en forudgående teoretisk og praktisk prøve.

I takt med håndhævelsen af kravene, har der vist sig et behov for at præcisere reglerne, så der ikke kan rejses tvivl om, at du skal have et bevis, når du styrer vandscooteren eller speedbåden (”har hænderne på rattet”)

De ændrede regler har været i høring, og trådte i kraft den 1. maj 2020.

Du kan læse bekendtgørelserne her: (eksternt link til Søfartsstyrelsen, red.)

•Speedbåde

•Vandscootere

Kilde: Søfartsstyelsen


Udvalgte artikler *