Så er oprydningen af Fredens Havn startet...

Onsdag startede oprydningen af det som i dag kaldes Fredens Havn – det flydende Christiania bag Operaen i København.

Sagen om området startede helt tilbage i 2006, da de første, ja lad os bare kalde det bådejere, begyndt at omtale stedet som deres hjem. Det var ikke tilladt at opholde sig i området, det besluttede Kystdirektoratet tilbage i 2015, og bådejerne fik påbud om at fjerne deres både.

Men fem år skulle der gå. For ingen både blev fjernet, og nu er det så Københavns Kommune der har indledt oprydningen af området.

Onsdag kunne overborgmester Frank Jensen (S) så glæde sig, og gjordet det tydeligt på Facebook, at, citat: "Nu sker det endelig. Inden længe kan vi fra kommunens side begynde at genoprette den smukke natur og give området tilbage til københavnerne" -  skrev han.

Onsdag blev fem både fjernet, og arbejdet fortsætter.

Se også her TV2 Lorrys indslag, fra foråret 2019, hvor man besluttede at området skulle ryddes: