Nedlukning: Nu skærper Dansk Sejlunion tonen

Set her fra redaktionen på havnen, så er aktiviteten med jollesejlads  fuld gang. De seneste par dage har op til flere joller med trænerfølgebåde været på vandet, men nu skærper DIF og Dansk Sejlunion i utvetydige og indtrængende vendninger, alle medlemsklubber til at indstille alle aktiviteter – både indendørs og udendørs – indtil videre. Det gælder enhver aktivitet, hvor medlemmerne kan mødes samt al anvendelse af klublokaler, klubbåde, træning m.v. - ligesom årets påsketur bør aflyses. Man sidder lidt og tænker, hvad er det folk ikke forstå i budskabet - BLIV HJEMME ?

Baggrunden for denne meget restriktive tolkning af myndighedernes retningslinjer er, at vi skal bidrage i videst muligt omfang til at undgå risiko for smittespredning. Når mennesker mødes – uanset hvor få, der er tale om – og når man er i kontakt med klubbens materiel, kan virus let overføres.

Myndighedernes retningslinjer kan desværre let omgås, hvis man ikke er opmærksom på disse hensyn. Lad være med at finde smuthuller. Vi ser bl.a. eksempler på, at træning gennemføres på ”privat” initiativ med private følgebåde og private trænere. Det tager Dansk Sejlunion på det kraftigste afstand fra og opfordrer klubberne til at prøve at indstille sådanne initiativer, hvor det er muligt.

Den brede befolkning kan ikke se forskel på, hvad der er klubaktivitet eller privat. Vi skal være meget opmærksomme på de signaler, der sendes til offentligheden.

Find ej smuthuller
Vores henstilling og myndighedernes retningslinjer kan desværre let omgås, hvis man ikke er opmærksom på disse hensyn. Lad være med at finde smuthuller. Vi ser bl.a. eksempler på, at træning gennemføres på ”privat” initiativ med private følgebåde og private trænere. Det tager vi på det kraftigste afstand fra og opfordrer klubberne til at prøve at indstille sådanne initiativer, hvor det er muligt. Den brede befolkning kan ikke se forskel på, hvad der er klubaktivitet eller privat. Vi skal være meget opmærksomme på de signaler, der sendes til offentligheden.