Voldsom bådbrand i Kaløvig får Øresundshavn til at reagere

Kaløvig Bådlaug var tidligere på ugen ramt af en voldsom brand på havnens vinterplads, som endte med at koste små 10 både livet, og et yderligere antal med brandskader! 

Syv til otte både er totalt udbrændt, mens tre andre både har taget skade af branden, oplyser Østjyllands Brandvæsen, og indsatslederen Bjørn Christensen forklarer, "Vi får en melding om, at der er ild i et skib, og der er mulighed for spredning til flere både. Da vi ankommer, brænder det voldsomt i flere skibe, og 7-8 skibe er fuldstændig brændt af ned i fortovshøjde,"

Tæt pakket - det er de jo

Brandvæsnet troede først, det drejede sig om færre både, men mellem fire store både stod der flere mindre. "Bådene står meget tæt, nogle steder med under en meter mellem hinanden. Hvis vi havde fået meldingen senere, kunne det være gået meget værre. Der står flere hundrede både derude," siger indsatslederen, der sammen med sit mandskab måtte fokusere på at begrænse skaderne. 

Rungsted Havn med opråb
Branden på Kaløvig fik Rungsted Havn til tasterne, og sendte onsdag en advarsel ud til samtlige pladshavere.

Uden at man på nuværende tidspunkt kender årsagen til branden, går de fleste spekulationer på, at branden er opstået i forbindelse med et 220 volt elkabel (landstrøm). Her på Havnen (Rungsted, red.) observerer vi ofte, at både på land, efterlades med landstrøms-kablet tilsluttet havnens el-standere. Dette er IKKE tillladt, og sker det gentagne gange vil kablet blive inddraget.

Hvis først der opstår brand i en enkelt båd, vil ilden brede sig til de omkringstående både, og gøre slukningsarbejdet meget vanskeligt.

Hjælp gerne din bådnabo, hvis han skulle have glemt at fjerne sit kabel.

- følg kablet fra el-standeren og identificer båden.
- som regel er der placeret en stige ved båden.
- ”bank på” skroget for at høre om der er nogen om bord.
- hvis du ikke opnår kontakt, frakobles kablet fra el-standeren.

Ovenstående hjælper os alle, til at sikre at der ikke opstår en lignende situation, som den triste de har oplevet i Kaløvig Lystbådehavn.Kort nyt

EYOTY: Danmark blandt de bedste i verden

World Match Racing Tour

Frederik Fomsgaard Bruun vil genoplive Match Race i Marselisborg

Kort nyt

Luksusyacht til små 4 millioner op i røg

★ Interview & Portræt

★ Nicolas fotograferer fra skyen

Udvalgte artikler *


Produktnyt

Hvis der er noget vi glæder os til...

USA: GM ind på markedet for e-motorer

Der er en ny kat i byen