fbpx

Fører Banedanmark Sund & Bælt bag lyset?

Related Articles: Broklap med køreledninger opfundet for længst!, Brolukning? Katastrofale konsekvenser lurer i det fjerne!, Klapbro over Guldborgsund lever - se tv indslag, Skandale beslutning lurer! Gennemsejling af Guldborgsund stopper, Studehandel truer den fri gennemsejling af Guldborg Sund
Inkluder i Newsletter: Ja

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune med ca. 1600 medlemmer forsøger i disse uger at få politikerne på Christiansborg i tale. Det sker for at forhindre Sund og Bælt i at lemlæste det maritime miljø omkring Lolland, Falster og Sydsjælland, og ramme sejlklubber og havne økonomisk ved at foreslå Frederik IX's Bro i Nykøbing F. som en fast bro med spærring for gennemsejling af Guldborg Sund til følge.

Som vi tidligere har beskrevet her på Bådmagasinet.dk - så skal der ifølge anlægsloven om Femern-forbindelsen fra 2015, etableres et ekstra jernbanespor ved Frederik IX's Bro. Dette skal udføres som en klapbro, men det mener Sund & Bælt er for risikabelt i forhold til togenes sikre passage. Broen skal svejses fast, før Femern-forbindelsen tages i brug, foreslår man i et beslutningsnotat, som er på vej til transportminister Benny Engelbrecht.

Sejlklubberne har fået bevilget foretræde for Folketingets Transportudvalg 18. februar, og 25. februar mødes arbejdsgruppen med lokalt valgte folketingsmedlemmer på Christiansborg.

Gruppen holdt allerede 3. februar et møde med folketingsmedlem Lennart Damsbo-Andersen i Nysted, som kunne give gode råd.

”Vi kan ikke forstå, at Anlægsloven her i 11. time ikke kan efterleves, fordi Banedanmark er sakket så meget agterud, at signalsystemet ikke kan leve op til udviklingen på togtrafkkens område. Helt uforståeligt og ansvarsløst forekommer det os, at Banedanmark ikke på forhånd sikrede sig, at kørestrømmen kunne fungere på en klapbro, da Anlægsloven blev skrevet. Dermed svigtede Banedanmark efter vores opfattelse arbejdsgiveren, Sund & Bælt/Femern Landanlægs tillid. Og samtidig førte man forligskredsen – folketingsfertallet - bag Anlægsloven om Femernforbindelsen bag lyset.

Femern-forbindelsen forbindes af mange på Lolland-Falster med vækst, tilfytning og nye arbejdspladser. Den opfattelse kan hurtigt skifte til frustration over støjgener, begrænset udvikling af havneområdet i Nykøbing F. og ikke mindst spærring af et af Danmarks smukke gennemsejlingsfarvande, såfremt forligskredsen bag Anlægsloven lader sig besnære af Sund & Bælts argumentation.”

Palle Tørnqvist,
talsmand for ”SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune”.
Udvalgte artikler *