Gør Det Selv: En epoke slutter

Et rigtig kendt ansigt i den maritime branche takker af, og magasinet BÅD vil i fremtiden bringe andre typer artikler, end de klassiske Gør-Det-Selv artikler fra Torsten Rasmussen.

Medieverden er i hastig forandring, og alt gør-det-selv er i dag at finde på nettet, hvor du med få klik finder hvad du har brug for, ofte på Youtube. Tiden for den type artikler, som BådNyt havde patent på op gennem nullerne, og helt frem til Bådmagasinet købte bladet i foråret 2018, er forandret.

Ny frekvens
Med magasinets nye og længere 'levetid', hvor BÅD udkommer otte gange om året - altså med seks ugers mellemrum, så stilles der nye krav til indholdet, fortæller magasinets læserundersøgelser.

'Vi kommer til at gå mere i dybden med de ægte magasinartikler, som der så helt naturligt vil komme flere af', udtaler magasinets redaktør Søren Øverup, som samtidig benytter lejligheden til at sige tusind tak til Torsten for en forrygende indsats med gør-det-selv værktøjskassen.

Torsten har ydet en helt ekstraordinær fin indsats på de mange gør-det-selv-områder, som der findes på en båd, men al ting har en ende, og G-D-S epoken i print bliver erstattet af andre typer praktiske artikler.