Sæt netop dit ’fingeraftryk’ på unikke produkter

Der findes mere end 57.000 både i danske lystbådehavne - heraf er mere end 25.000 af disse sejlbåde. Sejlene har en levetid fra 3-15 år afhængig af om båden udelukkende sejler hardcore kapsejlads, eller blot tursjelads, så i snit forventes det, at der udskiftes nogle tusinde sejl om året.

Nu kan du være med til at forlænge sejlets levetid og som genopstået, hvis alle disse m2 sejl kan genanvendes til unikke produkter som sejltasker, indkøbstasker, vasketøjssække, vadsække, hynder til cockpit, solsejl eller meget andet sjovt og anderledes.

Sejl retur med netop din historie
Den socialøkonomiske virksomhed Munk & Rasmussen i Helsinge aftager gerne alle de gamle sejl, for at lade dem indgå i deres projekt RÅT&FLOT. De gamle og udtjente sejl syes om til unikke, bæredygtige og håndsyede tasker, vadsække, rygsække.

Alt, hvad der kommer ud af sejlene vi modtager, påtrykkes historien om sejlet: ejer, bådnavn og -type og hjemmehavn samt historien om, hvor sejlene har været.

Mindre affald - mere genanvendelse
Produkterne er med til at spare naturen for ny produktion, energiforbrug og CO2 udledning og samtidig minimeres affaldsmængden – at der så også skabes arbejdspladser ved processen er jo en ekstra gevinst for alle

For at sikre et incitament til genanvendelse tilbydes sejlere, der afleverer sejlene til os, at købe et af vores produktet syet i netop deres sejl, med historie, logo og navn på fra ejeren til ren produktions-pris.

De nye produktioner i serien RÅT&FLOT fra Systuen har allerede skabt ordinære flexjob og deltidsjob for 6 medarbejdere, og hver gang vi sælger af vores egen produktion, skabes der arbejdspladser for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Mere om projekt RÅT&FLOT her