I den gode sags tjeneste

Sikkerhed kan vi ikke få nok af, og hver måned kan du læse en speciel udvalgt artikel i magasinet BÅD, som bringes i tæt samarbejde med Søfartsstyrelsen og Søsportens Sikkerhedsråd.

Nu ønsker Søfartsstyrelsen at blive klogere på dine sejlvaner, og har i samarbejde med forsknings- og rådgivnings-virksomheden Als Research udarbejdet et spørgeskema som tager ca. 5-7 minutter at udfylde.

Spørgeskemaet omhandler din praksis som fisker, sejler eller roer samt dit eventuelle kendskab til kampagnen "SejlSikkert". Spørgeskemaet er en del af den landsdækkende SejlSikkert undersøgelse, og resultatet af undersøgelsen anvendes i Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFondens arbejde med at fremme sikkerhed til søs. Din besvarelse behandles fortroligt i henhold til persondatalovgivningen. Undersøgelsens resultater afrapporteres i fuldt anonymiseret form, og det vil ikke være muligt at identificere dig i afrapporteringen.

Start undersøgelsen ved at benytte dette link herSeneste nyheder

Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout