Skuffet formand for Dansk Drageklub vælger at gå

Related Articles: ’Synkefri’ Drage gik til bunds!, Bølgerne ud for Cascais sluger endnu en Drage!, Drage DM 2019 – bliver ikke på Øresund, Dragerne samles i nyt 'center' i Skovshoved, Dragør Sejlklub - Dragen skal ikke kun være for rigmænd, Er det sådan Drage-sagen burde lukkes?, Professionelle sejlere dominerer Drage klassen

For år tilbage var det at sejle Drage yderst populært. Store felter på helt op til 100 både var ikke unormalt, når sejlerne samledes til de store internationale stævner, og herhjemme var tal som 40 og 50 deltagere ikke unormalt.

I dag må bestyrelsen i den danske Drage klub konstatere at, selv om man har ydet en meget stor indsats de seneste to år, så er det ikke lykkedes at aktivere flere bådejere - næsten tvært imod!

Der er blevet knoklet - Der blev forsøgt med lokale centre, det var der åbenbart ingen interesse i, og mange andre gode initiativer må man bare erkende, ikke har været nok!

Nedturen for klassen kulminerede til DM i Frederikshavn sidste weekend. Lidt over 24 timer før stævne-start havde man lige præcis de 10 danske både der skulle til for at kalde det et DM. Men med 24 timer til første skud, kom der afbud fra fire danske både, og feltet bestod herefter af seks danske en svensk og to norske. Ni både i alt.

Tidligere har der været kritiske røster fremme med påstande om 'at de professionelle i klassen har ødelagt det hele' – der har gennem tiderne været polemik omkring måling af de eneklte både, beskyldninger om konstruktions-snyd, og meget andet. Her på redaktionen har vi bore-prøver liggende, der viser et ganske tyndt Drage-dæk, et dæk der nok er støbt tyndere i stævn og hæk, end hvad foreskrifterne lyder! Der findes fotodokumentation med videre - alt sammen noget som hører fortiden til.

Tilbage i 2015 skrev jeg selv her på Bådmagasinet, citat: 'Spørgsmålet er, om Drage klassen i længden kan fastholde sin popularitet, når den efterhånden domineres af rigmænd, sponsorer, værfter, sejlmagere, professionelle sejlere samt professionelle coaches, og en del coaches kommer fra OL-klasserne, idet der er rigtig gode penge at tjene som coach for disse professionelle Drage besætninger. Røster i klassen taler i stigende grad om, at klassen er ved at blive ødelagt og populariteten blandt almindelige sejlere er dalende, og det bliver spændende at følge, hvordan International Dragon Class i årene fremover vil tackle denne problematik..'

Alt sammen polemik som ikke ser ud til at have været godt for klassens vækst - og en af de store klasser herhjemme bløder nu for alvor...

På Dansk Drageklubs hjemmeside kan man torsdag aften læse:

Kære medlemmer

Da den nuværende bestyrelse for ca. to år siden overtog, fremlagde vi en række mål som vi sendte til jer alle, og alle var positive og lovede at bakke op.

Vi ville vi forsøge at aktivere de ca. 35 drager, som ikke var aktive, men stadig stod i Danmark. 
De var svære at finde, men det lykkedes, og vi har haft kontakt til hver eneste - både på mail og på telefon. Der var mange forskellige årsager til, hvorfor de ikke var aktive, og vi tilbød vores hjælp til alle. Vi tilbød sejlerklinik med henblik på at få trimmet deres både op og optimeret dem, vi tilbød dem at skaffe gaster og ville stort set opfylde alle deres ønsker, blot de blev aktive. Vi tilbød endda, at de kunne deltage i de danske sejladser uden startgebyr, hvis det var økonomien, der stod i vejen.

Resultat: 
Det lykkedes ganske enkelt ikke i særlig høj grad trods ihærdige forsøg de sidste to år.

  • • Vi havde også en ambition om at lave et center, der skulle ligge i Skovshoved og et center på Fyn. I disse centre skulle alle drager kunne samles med henblik på sejladser og optimering af bådene.
    På Fyn var der ingen der ingen interesse og i Skovshoved var der to både, der meldte sig, så dette tiltag måtte vi lægge i skuffen.
  • • Koordinering med de øvrige nordiske lande. Efter lange forhandlinger, møder og mails fik vi lavet en fælles kalender, så det var muligt for alle de nordiske lande at støtte op om hinandens sejladser. Vi lovede også hinanden, at vi alle stillede op med 3-5 både som minimum til hinandens sejladser.

Resultat: 
Danmark overholdt stort set sine løfter overfor Norge og Sverige, men kun èn båd fra Sverige mødte op til vores sejladser.

  • • Vi afholdt tre sejladser i indeværende år. ØM måtte vi opgive, da der kun var 4 tilmeldte, Harboe Spring Cup blev gennemført med 7 deltagere

DM her havde vi tilmeldinger samt tilkendegivelser så sent som en måned før, hvilket skulle give os 20 både, 12 danske, 5 svenske og 3 norske. 24 timer før sejladsen havde vi 10 danske både, 1 svensk og 2 norske. Det betød, at vi lige akkurat kunne afholde et DM, men et døgn før sejladserne, meldte 4 danske drager fra, hvilket betød, at vi ikke kunne afholde et DM. Det var en stor skuffelse ikke mindst for Frederikshavn, som havde gjort et formidabelt forarbejde. Der var lejet telte, sat flag op i byen, de havde tre store sponsorer, borgmesteren mødte op til morgenmad, og der var rent faktisk flere frivillige, end der var sejlere. Det betyder en økonomisk lussing til Frederikshavn, men vi i Dragebestyrelsen har besluttet at støtte dem, og som det ser ud nu, kan det ske indenfor rammerne af vores dækningsgaranti til sejlklubber, der afholder sejladser for os. Hvis ikke, har vi lovet at betale yderligere.

For mig er det svært at bevare optimismen, når medlemmerne ikke bakker op om de mest basale ting i deres egen klub. I den sidste ende er det jo mig som formand for foreningen, der bærer ansvaret for at de forskellige tiltag ikke er lykkes. På den baggrund har jeg besluttet at trække mig som formand på den næstkommende generalforsamling. Jeg smækker ikke med døren og er hverken sur eller fornærmet men skuffet, det er jeg.

Jeg ved, at det vil blive svært at sætte en ny bestyrelse og specielt formandsposten, så jeg har forhørt mig rundt omkring, og vi er så heldige, at Lars Steenfeldt stiller op som kandidat til formandsposten på den kommende generalforsamling. De skandinaviske landes bestyrelser har allerede besluttet sig for at mødes her i efteråret, da vi jo alle har det samme problem omkring, hvor vi kan finde nogle løsninger, så vi kan bevare drageklassen i Skandinavien. Til disse møder tager jeg Lars med, således at han ikke er på bar bund, hvis han bliver valgt som formand i januar.

Formanden for Drageklubben

Søren Hvalsø

 

Info:
Nedenstående relaterede artikler er blot et lille udpluk af Drage artikler som vi har bragt her på baadmagasinet.dk gennem tiderneSeneste nyheder

Unge talenter samlet i Skovshoved

Øhavet Rundt i en light version

Kapsejlads

Ny sejlads: ”Af kærlighed til sejlsporten”

Kort Nyt

Unge talenter samlet i Skovshoved

Kort Nyt

World Sailing: Nu starter præsident valgkampen

Kapsejlads

Øhavet Rundt i en light version

Kort Nyt

Kom med ShipShape til 'Private Boat Show'

★ Test af sejlbåde

★ Arkivet: Bavaria 36 Cruiser - Go’e detaljer

Kort Nyt

Julivejret var til museums besøg - ny rekord...

Kort Nyt

Ny undersøgelse om brand på både

Udvalgte artikler *


Produktnyt

Fairline Yachts solgt til RiverRock

Stor interesse for kabinebåde

Ny motorbåd er en genfødsel af klassiker