Dansk Sejlunion: Brolukninger skal tage hensyn til sejlerne

Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund står foran 12 ugers lukning, så den aldrende bro fra 1935 fremover vil få fjernstyret sin broklap fra København.

Renoveringen har planlagt opstart mandag den 23. september – på et tidspunkt, hvor sejlsæsonen fortsat er i gang. Lukningen vil derfor påvirke mulighederne for at sejle ind og ud af Roskilde Fjord.

"'Dansk Sejlunion har naturligvis forståelse for, at den gamle bro skal renoveres og driften effektiviseres, men vi må på det kraftigste opfordre til, at dette ikke sker i sejlsæsonen. Sejlerne i fjorden vil i disse perioder være spærret inde (eller ude), og det må ikke ske i så lange perioder i sæsonen,' skriver Dansk Sejlunion i et høringssvar til Vejdirektoratet.

Dansk Sejlunions direktør Christian Lerche uddyber:
Begrænsninger af for fritidssejladsen rammer ikke kun sejlerne. Også turisme, havne og byliv bliver påvirket negativt. Alt dette må rimeligvis også tænkes ind, når man planlægger broarbejder med lange lukningsperioder til følge. Det, håber vi, at Vejdirektoratet vil have forståelse for. Ikke kun i det konkrete renoveringsprojekt i Frederikssund – også i andre fremtidige projekter,' siger Christian Lerche.

Se Dansk Sejlunions høringssvar HERSeneste nyheder

AC36: Harken hoppet med om bord

EM for 12mR i Skagen nærmer sig

Vegvisir Race – set fra den lange rute


Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout