Nyt tilbud fra DS til de 15-25 årige

Dansk Sejlunion har sat et nyt skib i søen. Det er en ny sejleruddannelse der primært henvender sig til dem der går fra Fevajolle, Zoom8 og lignende over til større joller. Aldersgruppen er ca. 15-25 år, – men grænsen er flydende, fortæller talentudvikler Jan Christiansen fra Dansk Sejlunion.

Det handler om at lære noget nyt, og det er ikke et elitært projekt.
– Vi vil gerne have så mange som muligt med, det er ikke for at lave flere OL-sejlere, men for at skabe nogle gode miljøer, så mange bliver bedre, siger Jan Christiansen.

Dansk Sejlunion skriver:

Kære Sportsklub*

Her midt på sommeren er det tid til at begynde at tænke over og forberede den kommende vintersæson. Som flere af jer allerede har hørt om, har Dansk Sejlunion i januar 2019 startet en ny sejleruddannelse som vi kalder N3. N3 fordi Sejlerlandsholdet er N1, Udviklingslandsholdet er N2 og Ungdomslandsholdet mfl. er N3.

Det er nu Dansk Sejlunions intention at starte yderligere et niveau af sejleruddannelse som vi vil kalde N4. Denne uddannelse skal være målrettet jer sportsklubber, jeres sejlere og jeres trænere. Den skal være en ressource for jer, til at gøre det samlede aktivitetsniveau for ungdomssejlere stærkere, også igennem samarbejde med andre klubber.

Med dette brev vil vi derfor gerne invitere jer i dialog om, hvordan uddannelsen skal skrues sammen, hvad den skal indeholde og hvor/hvordan den skal gennemføres.

Dansk Sejlunion har allerede afholdt det første møde med et par af de store klubber indenfor Sportsklub segmentet. Ud fra dette møde fremgik det, at uddannelsen skal være et regionalt tilbud. Dvs. at rejsetiden skal ikke være for lang for at deltage i uddannelsen – det skal ikke være for besværligt. Men ud over det, så var der enighed om, at det endelige format skal udarbejdes af de klubber der indgår sammen om sejleruddannelse i et konkret område eller region. Det som passer bedst lige her hos jer, den måde skal vi gøre det på – indenfor visse rammer selvfølgelig.

Når det er sagt så vil jeg derfor gerne at I alle tænker over, hvordan vi definerer de områder/regioner så det bliver mest optimalt for jer? Eksempelvis er der en række sportsklubber i- og omkring trekantsområdet. Det vil måske være oplagt at styrke samarbejdet ved at etablere sejleruddannelse i dette område? Ligeledes med Fyn og med Sjælland skal vi finde ud af, hvordan vi etablerer uddannelsen.

Om N4 sejleruddannelsen
Ud fra diskussionerne med de første klubber og ud fra de ønsker Dansk Sejlunion har til uddannelsen, så er her en række modellerbare tanker, ideer og præmisser for N4 sejleruddannelsen:

  • Den skal foregå i områder/regioner hvor det giver mening. Vi skal sammen finde disse områder.
  • Klubbernes sejlere i storjoller, surfere, sportsbåde mfl. er målgruppen for uddannelsen. Uddannelsen er ikke for juniorsejlere.
  • Det er ønsket at klubbernes trænere deltager i uddannelsesgangene, så metoder, viden mv kommer i spil ude i klubberne. Evt. kan vi bringe særlige temaer ind kun for trænerne.
  • Uddannelsen kan løbe over hverdagsaftner, det kan være en dag i en række weekender eller hele weekender med overnatning.
  • Udgangspunktet er at der anvendes ca. 4 dage/år i sejlklubbernes lavsæson til N4 sejleruddannelse
  • Indhold af uddannelse skal udvikles i samarbejde imellem sportsklubberne. Emner kan eksempelvis være taktik-strategi, sportspsykologi, kost og ernæring, fysisk træning og test, træningslære/træningsmetode, sæsonplanlægning, bådoptimering mv.
  • Undervisere på uddannelsen stiller DS som udgangspunkt med. Ligesom med N3 uddannelsen, så tænker vi at anvende eksisterende og tidligere topsejlere som undervisere. Vi tænker også at anvende specialister og herunder kan lokale kræfter også bidrage til sejleruddannelsen.
  • Sejleruddannelse er uden både. Det er en blanding af teori og praksis samt øvelser og metoder som man kan tage direkte med hjem i klubben og arbejde videre med.
  • Sejleruddannelsen skal tilbyde viden og kundskab til de deltagende sejlere og trænere. Gerne mere end klubberne er i stand til at gøre alene og gerne med emner som også kan anvendes ud over sejlsportens grænser.
  • Sejleruddannelsen skal samtidig styrke fælleskab imellem de deltagende sejlere og gerne også imellem klubber. Den skal gøre det sjovere at være ung og få en oplevelse af at være en del af et fællesskab.

Så snart sommerferien er slut og vi alle samles igen i klubberne, så vil Dansk Sejlunion tage kontakt til sportsklubberne for at høre mere om interessen for at deltage i sejleruddannelse og for at få startet op med at lave den sammen med jer. Skulle der være ønske om at diskutere sejleruddannelsen med DS inden da, så kan I kontakte undertegnede.

Vi ser frem til en spændende proces og håber at der er interesse i at styrke uddannelse af vore unge mennesker for at gøre dem til bedre sejlere og idrætsmennesker.

*) Sportsklub. Se Dansk Sejlunions koncept for sportsklubber her.Seneste nyheder

Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout

Produktnyt

X-Yachts skal til at bygge motorbåde

Elmotoren er blevet voksen