Lynæs og Hundested havne hærges af mink

De to nordsjællandske havne Lynæs og Hundested er plaget af mink, der bygger rede i bådene og ødelægger dem med afføring.

Hundested Havn har i de seneste 10 år kæmpet med minkplagen, og kan bare se at der kommer flere og flere. Lynæs troede, at de var af med plagen sidste år, men minken er tilbage

– Det er et flot dyr, og det ser jo sjovt ud, når de svømmer rundt ude i havnebassinet. Men det dur jo ikke. De kravler op i bådene og skider og alt muligt, siger havnefoged i Lynæs, Morten Frederiksen til Frederiksborg Amts Avis.

De to havne har nu bedt den lokale jagtforening om hjælp. Naturstyrelsen Nordsjælland forsøger også at bekæmpe mink gennem et korps af frivillige jægere.

Minken er en såkaldt invasiv art, der ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark. Den blev indført fra Nordamerika til danske mink-farme i 1930erne. Nogle af minkene stak af fra farmene – og de lever i dag vildt i den danske natur. Den vilde mink skaber problemer for de vilde mårdyr, fordi de konkurrerer med dem om føde og levesteder.

Om sommeren lever minken mest af æg og fugleunger fra måger og andefugle. Den jager også små gnavere som mus, rotter og egern – men også padder og krabber er på menuen. Om vinteren fanger minken fisk, og bryder ind i hønsehuse.

Minken er en meget dygtig jæger, og har ingen naturlige fjender i Danmark. Der bliver fanget ca. 300 mink årligt, men bestanden er voksende og kan næppe udryddes. Minken er også en konkurrent og en trussel mod vores naturligt hjemmehørende arter af mårfamilien, hvoraf mange er fredet.

Mårfamilien omfatter:

  • Husmår
  • Skovmår (totalfredet)
  • Grævling (totalfredet)
  • Lækat (totalfredet)
  • Ilder (totalfredet)
  • Brud (totalfredet)
  • Odder (totalfredet)
  • Mink (hører ikke naturligt til i den danske natur)


Branchenyt

Hempel bygger ny fabrik i Kina

Kort Nyt

Spildevands-demonstration på Skovshoved Havn i dag

Kort Nyt

Vindskifte på vej til Oure

Kapsejlads

Yes - AFI 2Star BLIVER gennemførtSailing World News


Udvalgte artikler *


Produktnyt