Optimistjolle: Markert går i rette med hård forældrekultur

 'Vis de unge hele pakken'. Det var temaet i vores udgave af BÅD nummer 547 som udkom i februar. Her så magasinets journalist Øyvind Bordal på hvad det er der skal til for at få de unge (også børn) til at vælge sejlsporten, og ikke mindst blive i den, når junior tiden er overstået - og i dagens anledning har vi valgt at forære dig artiklerne, som du kan læse her (pdf, red.)

Et væsentlig betragtning blev bragt frem - kan det være decideret skadeligt hvis børn starter med kapsejlads på et for tidligt tidspunkt i deres sejlerkarriere? Nu har en sag, efter en kapsejlads i optimistjolle klassen i Vallensbæk sat sindene i kog. Det endte med protest mellem to børn, og efterfølgende voksen-indblanding på et helt utilstedeligt plan. Det har fået Line Markert, formand for Dansk Sejlunion til tasterne:

Giv børnene en god start som kapsejlere
Formandsblog fra Line Markert - hvor hun opridser de centrale værdier og principper for børn og kapsejlads. En konkret sag gør desværre anledningen aktuel.

Kære alle
Som forældre til børn i sejlsporten er der rigtigt mange hensyn at tage. Først og vigtigst er den unge sejlers trivsel, glæden ved at sejle og fællesskabet med sejlerkammerater - uanset om man er kapsejler eller eventyrer.
Også andre hensyn spiller ind - skolegang, forældrenes engagement (og ambitioner), idrættens værdier, skrevne og uskrevne regler, økonomi, tid og transport. Blot for at nævne nogle få.

Det er en svær balance at få de mange hensyn til at stemme overens. Ikke kun i sejlsport, men i alle sportsgrene. Og ind i mellem skrider det. Vi kender alle eksempler – bl.a. fra medieomtale – på forældre, der agerer helt uacceptabelt i rollen som forældre til børn, der dyrker sport på konkurrenceplan. Enten ved at lægge et alt for stort resultatpres på børnene eller ved at miste besindelsen over for dommere, konkurrenter, trænere, frivillige eller andre forældre.

Igen og igen giver disse historier anledning til opmærksomhed og debat om, hvorvidt det er en god idé, at børn dyrker idræt på højt niveau. Pludselig kan det være svært at få øje på de vigtigste hensyn og værdier - trivsel, glæde og fællesskab.

Et uacceptabelt forløb
Sejlsporten kan også tale med her, desværre. Der findes (og har altid eksisteret) eksempler på forældre, som håndterer forældrerollen til et kapsejlende barn på en måde, som ikke er sund og udviklende for sejlerglæden hos barnet selv, hos konkurrenter, trænere og ledere.

Desværre er der en helt konkret anledning til, at jeg rejser denne problemstilling.

Ved et ranglistestævne i Vallensbæk for Optimister for nylig udspandt sig nogle episoder, som var helt uacceptable. Det gælder især efterspillet.
Forløbet gør, at vi fra Dansk Sejlunion finder det nødvendigt at sætte hælene i og markere nogle centrale principper og værdier i forhold til børn og kapsejlads.

Selve forløbet, kort fortalt:
Det begyndte med en situation på vandet, hvor en kapsejler blev idømt en DNE-straf (diskvalifikation, der ikke kan fratrækkes) for brud på regel 2 om fair sejlads, herunder sportsmanship. Båden havde overtrådt styrbord-/bagbordreglen (regel 10) ved ikke at holde klar af en båd, der var på styrbord halse.

Under protesthøringen blev det samtidig fastslået, at båden havde brudt regel 2 og det grundlæggende princip for sportsmanship ved ikke at påtage sig en straf, selvom båden var vidende om at have begået et regelbrud.
Derfor idømte protestkomiteen den unge sejler straffen DNE, og fordi den ikke kan trækkes fra, mistede sejleren sin udtagelse til VM. Hvilket i sagens natur var en stor skuffelse for sejleren og familien.
DNE er en sjælden straf (heldigvis), og selve regelspørgsmålet har givet anledning til debat blandt sejlere og pårørende. Her er også Dansk Sejlunion blevet inddraget. Sagen er netop behandlet i vores Appel- og Regeludvalg.

Udvalgets svar kan du læse her

Læs formandens blog i sin helhed her