Lær at sejle i Rudkøbing

Rudkøbing Sejlklub på Langeland har et tilbud til uøvede og landkrabber: Lær at sejle trygt. Medlemmer af Rudkøbing Sejlklub stiller både og instruktion til rådighed for alle med lyst til en tur på vandet. Tilbuddet starter med intromøde d. 27. maj i Rudkøbing Sejlklubs lokaler.

Rudkøbing Sejlklub har skudt sæsonen i gang og spiller nu ud med et tilbud til både mindre øvede klubmedlemmer og alle andre med mod på at prøve, hvad lystsejlads er for noget.

– Vi vil gerne skabe mest mulig tryghed for vore medlemmer og give de mindre øvede instruktion i at håndtere de praktiske ting om bord. Vi tænker bl.a på ægtepar, hvor det ofte kun typisk er den ene, der “sejler” båden, siger sejlklubformand Finn Birger Hansen.

Samtidig med det nye tilbud til medlemmerne inviteres alle andre, med mod på sejlads, med en aftentur ud i farvandet ved Rudkøbing.
– Hvis man overvejer at købe eller at leje en båd, er det her en god mulighed for at prøve, om lystsejlads er noget, siger Finn Birger Hansen.

Alle er velkomne
Sejlklubbens nye tilbud er udsprunget af et forslag fra medlemmerne. Den nye aktivitet indledes med en intro-aften mandag den 27. maj i klubhuset. Alle – medlemmer eller ej – er velkomne, og det er gratis.

Efter intro-aften fortsættes på vandet med en ugentlig praktisk sejlads de næste tre-fire uger. Sejladsen foregår i klubmedlemmernes både, hvor erfarne, lokale sejlere fungerer som instruktører.
Ingen tilmelding, bare kom kl. 19.00–21.00, melder sejlklubben.
Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout