Pas på sejlads under Kronprinsesse Marys Bro

Byggeriet af Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord er i fuld gang. Som sejler kan du benytte en gennemsejlingskanal, og vi er klar til at hjælpe med en sikker passage gennem arbejdsområdet. 


Gennemsejlingshøjde 21,5 meter

Gennemsejlingshøjden under Kronprinsesse Marys Bro vil fra mandag den 20. maj være 21,5 meter.
Den midlertidige gennemsejlingskanal mellem bropille 10 og 11 skal fortsat benyttes. Omlægningen af kanalen til den permanente position mellem bropille 9 og 10 vil ske den 27. juni. Herefter vil den fri gennemsejlingshøjde være de endelige 22 meter.

Brug motoren
Ved sejlads gennem området anbefaler vi, at sejlbåde, der har en motor, ikke går for sejl, men bruger motoren af sikkerhedsmæssige grunde. Ligeledes kan og bør man ved behov kontakte sikkerhedsfartøjet, som entreprenøren har på stedet for at hjælpe med sikker passage. Fartøjet, "NH Transfer" (OX3028), kaldes på VHF kanal 16.

Forbudsområde

I forbindelse med bygningen af Kronprinsesse Marys Bro syd for Frederikssund, er der af Søfartsstyrelsen oprettet et arbejdsområde (forbudsområde) gældende til 30. juni 2019, som vist på Søkort nr. 118 Roskilde Fjord, Frederikssund – Roskilde, samt på kortudsnittet vedhæftet.
Sejlads gennem forbudsområdet i nord/sydgående retning kan ske gennem en 50 m bred navigationskanal, der har en vanddybde på minimum 2.2 m. Denne kanal er afmærket med bøjer af følgende placering (se nummer på kortudsnit) og type:


3) 55° 48,891’ N 12°03,667’ E Grøn stage
4) 55° 48,899’ N 12°03,713’ E Rød stage
9) 55° 48,528’ N 12°03,797’ E Rød stage
10) 55° 48,524’ N 12°03,721’ E Grøn stage
14) 55° 48,708’ N 12°03,754’ E Rød stage
15) 55° 48,705’ N 12°03,697’ E Grøn stageSeneste nyheder

Endelig officielt - Dansk SailGP en realitet

Ib Kunøe - nu eneejer af X-Yachts

Giv en gave der holder


Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout

Produktnyt

X-Yachts skal til at bygge motorbåde

Elmotoren er blevet voksen