Den første Bianca 27 skrottes

Lystsejladsmuseet skal rømme et depot på Valdemars Slot på Tåsinge, i processen skrottes bl.a. den første Bianca 27, en prototype i træ, der skulle bruges som støbeform til de efter følgende serieproducerede både.

Depotet på Valdemars Slot har i en årrække har tjent som depot for bl.a urenoverede fartøjer. De både der ikke skrottes flyttes til en tidligere spritfabrik i Svendborg.

Blandt de både der skrottes er bl.a. et historisk eksemplar af en Bianca 27. Bådtypen blev med over 500 byggede eksemplarer fra værftet i Rudkøbing som den første serieproducerede dansk-konstruerede lystbåd i glasfiber.

Båden blev for ti år siden fundet af Bianca 27-entusiaster, og Danmarks Museum for Lystsejlads i Svendborg kunne senere modtage båden som donation fra et dødsbo.

Når museet har valgt at skrotte prototypen, skyldes det at det vurderes, at en renovering bliver for omfattende, bl.a. fordi bådens udvendige træ i en tidligere renovering er blevet beklædt med glasfiber. Kun seks til syv af museets deponerede kølbåde plus nogle joller har overlevet oprydningen.

Kilde: Fyens.dk/søsiden

Seneste nyheder

Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout