Ballen Havn i nyt grønt solcelle-eventyr

Der bliver knoklet for at få Ballen havn klar til indvielse af et nyt el-system, baseret på solceller. Og det er ikke et hvilket som helst el-system, det er nemlig en del af et EU-projekt, der skal der skal hjælpe ø-samfund i at øge anvendelsen af vedvarende energi.

Projektet hedder SMILE (SMart Islands Energy Systems) og hensigten er i 2019 at afprøve, hvordan Ballen Havn kan energioptimeres ved at lagre og styre energien fra solceller. Hele systemet skal stå klar om mindre end en måned, og havnefoged og vejchef i Samsø Kommune, Frederik Bilsted Pedersen knokler med at få det hele klar inden sæsonstart og indvielsesdagen d. 10. april.

Solceller og kæmpebatteri
Det nye el-system består af solceller, der leverer strøm til et 240 kWh batteri, der er opstillet i et lille hus på havnen. Det hele styres af havnefogeden, der har en app, hvorfra han kan overvåge og styre belastningen på el-nettet. Havnens Smart Grid gør det muligt at overvåge de elektriske belastninger, og dermed styre strømfordelingen henover døgnet.

frederik samsoe el web
Havnefoged og vejchef i Samsø Kommune, Frederik Bilsted Pedersen foran 240 kWh batteriet på havnen i Ballen. Foto: Ballen Havn

Infohus om projektet
I forbindelse med batterihuset, arbejder havnen også på at lave et Infohus, der fortæller om projektet, og hvor børn, barnlige sjæle og energinørder kan få tilfredsstillet deres nysgerrighed om Ballen Havns energieventyr.
Det ligger også Frederik Bilsted Pedersen meget på sinde, at brede budskabet ud til andre havne.
”Alle de erfaringer vi høster her, kan jo komme andre til gode, det vil jeg gerne fortælle om,” fastslår han.

Fra 6 til 16 ampere
Havnen har udvidet med flere el-standere på broerne, og Frederik Bilsted Pedersen er i fuld gang med at skifte stik i både de nye og gamle standere. Der er skiftet sikringer i 300 stik, der har fået 16 ampere i stedet for 6 ampere. Med 16 ampere prøver havnen at styre sig ud af flaskehalse, så sejlerne kan få mere kraft. Derudover har alle stik fået monteret deres egen måler.
"Vi måler størrelsen af tomgangsforbruget og vi måler præcist, hvor meget strøm, hver enkelt båd bruger. Vi kan efter testperioden se, om der er et mønster i sejlernes strømforbrug," forklarer Frederik Bilsted Pedersen.

Grøn strøm - betaling efter forbrug
Når du som lystsejler anløber Ballen Havn, sætter du blot stikket i, som du plejer. Men fra 1. april er der først strøm, når havnepladsen er betalt. Betalingen sker via en app.
Hidtil har lystsejlerne betalt strøm som et fast tillæg på 10 kr. oveni havnelejen. Fremover betales efter forbrug – havnelejen er tilsvarende sat lidt ned.

På sigt, når havnen har testet det nye el-net, og tallene fra sæsonen 2019 er evalueret, vil man vurdere om priserne på strøm skal variere henover dagen, og dermed afspejle udbuddet af strøm.
”I 2020 kan den energibevidste sejler så vælge, om han/hun vil lege med på den grønne linje, der vil medføre en økonomisk gevinst – eller om man vælger den røde linje, hvor der bare er al den strøm man kan, bruge døgnet rundt,” slutter Frederik Bilsted Pedersen.

frederik bilsted webimg 8811
Frederik Bilsted Pedersen var på besøg på Sjælland, for at fortælle om solcelleprojektet. Foto: Katrine Bertelsen

Samsø – den energivenlige ø
Samsø blev i 1997 af regeringen udvalgt som rollemodel for et samfund baseret på vedvarende energi. Øen er i dag CO2neutral baseret på solceller, vindmøller og biomasse. Øen producerer så meget strøm, at de eksporterer til fastlandet. Visionen er at blive fri for fossile brændsler i 2030.

SMILE-Projektet (Smart Islands Energy system) er støttet med 82 mio. kr. og det betyder, at ni Smart Grid-teknologier etableres på tre europæiske øer, hhv. Samsø, Orkney og Madeira.
Hver ø har sin udfordring og får derfor installeret forskellige testsystemer. I Ballen Havn tester man, som det eneste sted, et intelligent el-net i en lystbådehavn og erfaringerne herfra kan frit kopieres af andre danske og øvrige europæiske havne.

grafik over tre øer web
Project SMILE er et EU-projekt, hvor Samsø, Madeira og Orkney øerne er testområder for det såkaldte smart-grid.

Læs mere om SMILE-projektet i magasinet Båd, der udkommer i slutningen af marts.

Kilde: Foreningen af Lystbådehavne i Danmark/FLID og Samsø kommune
Produktnyt