Isefjordkredsen nedlægger sig selv

Isefjordkredsen afholdt generalforsamling d. 7. marts, og her blev det vedtaget at opløse kredsen, hvis DS’ forslag om fjernelse af kredsene fra Dansk Sejunions vedtægter vedtages d. 23. marts 2019.

På Dansk Sejlunions generalforsamling d. 23. marts er der et forslag om at skrive kredsene ud af vedtægterne. Hvis det bliver til virkelighed, har Isefjordkredsen allerede planlagt, hvordan kredsens midler skal fordeles mellem klubberne, og hvordan samarbejdet i fremtiden skal foregå.

I referatet fra Isefjordkredsens generalforsamling står der bl.a.:

Basisorganisationen (Den nye. red.) skal begrænses til et absolut minimum. Klubbernes grundlæggende behov blev defineret:

• Juniorer: Erfaringsudveksling, koordinering af stævner og kredsmesterskab, samt inspiration og opdatering om uddannelser med mere.
• Seniorer: Koordinering af stævner, samt eventuelt udveksling af erfaringer og planer

Det skønnedes, at ovennævnte vil tage et par timer, for begge grupper, og at møderne kan afholdes sideløbende med en fælles samling som opstart, der vil være årsmødet.

Det blev også besluttet, at et årsmøde blandt klubberne afholdes en gang om året, hvor juniorarbejdet og kapsejladser koordineres. Årsmødet afsluttes med en opsamling og evaluering hvor næste mødeholder (klub) overtager stafetten.

Den tilbageværende bestyrelse i kredsen afvikler kredsens økonomi, således at denne, alt efter konsekvensen af beslutningen på DS’ generalforsamling, kan omdannes eller nedlægges på næste års møde.

Du kan se det fulde referat fra Isefjordkredsens generalforsamling på kredsens facebookgruppe.

Har din klub eller kreds en mening om Dansk Sejlunions forslag om at fjerne kredsene fra vedtægterne, så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.