Danmark har fået 11 nye øer

Indenfor de seneste tre år har Danmark fået mere jord, i og med der er føjet 11 nye øer til riget. Seks af øerne ligger ved Sækkesand nord for Møn og fem andre nye småøer beliggende i Nissum Fjord, mens Kolling Ø, der har ligget i Nissum Fjord, er forsvundet under havets overflade. Samtidig er Brakø, der ligger i Horsens Fjord, blevet til en halvø, da den er vokset sammen med kysten ved Stensballe. I alt kunne Naturstyrelsen lægge 11 nye øer til Danmarks rige fra 2015 til 2018.

Erosion ved Møns Klint
Øerne ved Sækkesand er opstået, fordi erosionen ved Møns Klint er meget stor. Havet fører materialet langs nordkysten af Møn og på et tidspunkt falder havstrømmenes energi, så sten og sand samler sig til øer som Sækkesand. De 11 nye øer er en del af en naturlig dynamik, som sker i landskabet. 

De 11 nye øer har et samlet areal på lidt over 63 hektar, fordelt med 0,6 hektar over fem øer i Nissum Fjord og hele 63 hektar over seks øer ved Sækkesand ud for Møn. Den største af de nye øer er den sydligste i øgruppen ved Sækkesand på næsten 36 hektar, mens den mindste ø på beskedne 386 kvadratmeter ligger i Nissum Fjord.

Hvad er en ø?
I mange år har øerne ved Sækkesand været defineret som holme, da det kun var muligt at sejle omkring dem i højvande, men ikke ved lavvande. En ø defineres ved, at man kan sejle omkring den, uanset om der er lav– eller højvande. Der skal dog som tommelfingerregel hele tiden være mere end 50 centimeter dybt vand omkring øen.

Når øerne viser sig at være permanente, og ikke forsvinder ved højvande, kan planter begynde at vokse på øen, efter at frøene selv har spredt sig med vinden eller kommet via frø på fuglene. Herefter sørger Naturstyrelsen for at tinglyse ejerskab til de nye øer.

Øerne ved Sækkesand fungerer i praksis som fuglereservat, hvor der er færdselsforbud i yngletiden 1. marts – 31. juli. Der anlægges ikke bådebroer, bænke eller andre faciliteter for netop at give naturen og dyrelivet fred på Danmarks nye øer.

Siden 1990 er der registreret mindst 138 nye øer i Danmark, og ejendomsretten over nye øer tilfalder automatisk staten.
Produktnyt