God nyhed: Forsikringsafgiften med i finanslovsforhandlingerne

Den årelange kamp mod forsikringsafgiften på lystfartøjer er måske på vej mod et gennembrud. I regeringens forslag til finanslov for 2019 lægges der op til en sænkelse af afgiften fra 1,34 procent til 0,8 procent af forsikringssummen. 

Det svarer til en sænkelse på 40 procent – eller, omregnet i kroner, en årlig afgiftslettelse på godt 1600 kr. for en båd med en forsikringssum på 300.000 kr.

'Det er en fantastisk nyhed. En lavere afgift vil betyde flere både på vandet og øget turistomsætning i landets yderområder, fx på de små øer, ligesom det også vil øge beskæftigelsen i bådbranchen og på de mindre værfter,' siger Dansk Sejlunions formand, Line Markert, i en kommentar til forslaget.

Vigtigt for klubberne
'En afgiftslettelse vil samtidig gøre en kæmpe forskel i foreningslivet. Når en sejlklub slipper med lavere afgifter på at forsikre sine ungdomsjoller, trænerbåde og andre klubbåde, så vil det frigive mærkbare beløb, der i stedet kan investeres i aktiviteter og fællesskab til glæde for medlemmmer.' 
'I sidste ende er jeg overbevist om, at dét provenutab, som forslaget indebærer, vil komme tilbage på andre områder – og mere til. Dette her er ikke bare en afgiftslettelse. Det er i lige så høj grad en investering i at udvikle turisme og beskæftigelse,' siger Line Markert.

Vigtigt for den maritime branche
Hele den maritime branche vil få glæde af sådan en afgiftsnedsættelse. Det handler simpelthen også om arbejdspladser og om at få stoppet den form for 'grænsehandel', det jo egentlig er når sejlerne får opbevaret deres både i udlandet. En undersøgelse som Epinion har lavet i samarbejde med brancheforeningen Skib og Båd og Bådmagasinet, bekræfter at denne form for 'trafik' er langt mere udbredt end mange tror.

Må afvente endelig finanslov
Afgiften på lystbådes kaskoforsikringer blev indført tilbage i 1970'erne. Og der kom for alvor fokus på afgiften igen, da den daværende regering, med Helle Thorning i spidsen, i 2013 forhøjede afgiften fra 1,0 til 1,34 procent af bådens forsikringssum.

Forhøjelsen kom på et tidspunkt, hvor fritidssejladsen i Danmark fortsat var hårdt ramt af finanskrisen – og bådsalget har stadig ikke genvundet tidligere tiders niveau, hvilket har resulteret i tomme bådpladser mange steder i landet.

'Lige nu må vi selvfølgelig afvente den endelige vedtagelse af finansloven, før vi kender afgiftens videre skæbne. Jeg håber virkelig, at partierne på tværs af Folketinget vil have øje for det aktivitetsløft, som en afgiftslettelse kan skabe på en lang række områder,' lyder det fra Line Markert.
Produktnyt