Giv agt! Spildevand udledes ved Skovshoved Havn

I forbindelse med omlægningen af den store spildevandsledning ud for Tuborg Havn i relation til Danicas planlagte byggerier på den store grund syd for havnen, vil der i en periode ske en midlertidig lukning af ledningen, når den nye ledning skal kobles til, og i denne periode vil alt spildevand blive udledt ud for Skovshoved.

Udledningen sker 1,6 kilometer fra kysten, og den er nødvendig, fordi Lynetteledningen skal omlægges ud for Hellerup. Lynetteledningen er en spildevandsledning, som ligger i Øresund og leder spildevand ud til renseanlægget Lynetten på Amager. Inden spildevandet ledes ud i Øresund, vil det blive mekanisk renset, så udledningen begrænses mest muligt.

Ledning

Når udledningen er afsluttet, vil der blive udtaget vandprøver for at sikre, at vandkvaliteten er tilfredsstillende. Der opfordres til, at man følger badevandskvaliteten på badevand.dk og ikke bader, hvis der er markeret med rødt flag.

Natur og Miljø i Gentofte Kommune vurderer, at udledning til Øresund er den eneste reelle mulighed, mens Lynetteledningen bliver flyttet, og at det er miljømæssigt forsvarligt, da vandudskiftningen i Øresund er stor, og spildevandet derfor bliver kraftigt fortyndet

Vær med til at sprede informationen

Det er vigtigt, at informationen spredes, således at sejlerne, vinterbaderne og andre er bevidste om at holde sig orienteret herom, da det er store mængder spildevand (kun mekanisk renset) som i en periode vil blive udledt i Øresund.

Det er anbefalelsesværdigt, at brugere af Øresund tilmelder sig SMS service, således at man modtager varsling om, hvornår der er overløb/udledning af kloakspildevand direkte ud for Skovshoved. Dermed får man besked om, hvor udledningen starter og slutter.

Nordvand har givetvis allerede sendt info til alle relevante parter, herunder lystbådehavne, sejlklubber, ro- og kajakklubber, vinterbaderklubber og andre interessenter.

Der er kun meget få anløb af både til Tuborg Havn for øjeblikket, men sejler man i området kan læses mere om gravearbejdet her. Dybden i indsejlingen vil fortsat være 5,5m, men nord og syd herfor skal man være agtpågivende.Seneste nyheder
Kort Nyt

Gode tips og råd, når båden skal på land

★ Test af motorbåd

★ Smartliner Fisher 23 - Designet til lystfiskeren

Kapsejlads

Sejlerlandsholdet klar til EM i 49er - 49erFX og Nacra - men...

Bådudstillinger

Vi ses på BoatShow.fr

Kort Nyt

Jules Verne trofæet: Hvem kommer under 40 døgn? Se video

Kort Nyt

Dansk Søredningsselskab: Station nummer 12 hejser flaget

Kapsejlads

Nyt ambitiøst 49er team går efter OL 2024

Surf

Udsat Waterz stævne afvikles start oktober

Kort Nyt

Tyske sejlere angrebet af pirater nær Spanien

★ Test af sejlbåde

★ Arkivet: Luffe 58 - Trimmes med knapper

Udvalgte artikler *


Produktnyt

Mercury lancerer fabriksrenoveret motor

Ny udgave af den elektriske båd Eelex 8000

Mercury med nyt "Smart Tow"