Giv agt! Spildevand udledes ved Skovshoved Havn

I forbindelse med omlægningen af den store spildevandsledning ud for Tuborg Havn i relation til Danicas planlagte byggerier på den store grund syd for havnen, vil der i en periode ske en midlertidig lukning af ledningen, når den nye ledning skal kobles til, og i denne periode vil alt spildevand blive udledt ud for Skovshoved.

Udledningen sker 1,6 kilometer fra kysten, og den er nødvendig, fordi Lynetteledningen skal omlægges ud for Hellerup. Lynetteledningen er en spildevandsledning, som ligger i Øresund og leder spildevand ud til renseanlægget Lynetten på Amager. Inden spildevandet ledes ud i Øresund, vil det blive mekanisk renset, så udledningen begrænses mest muligt.

Ledning

Når udledningen er afsluttet, vil der blive udtaget vandprøver for at sikre, at vandkvaliteten er tilfredsstillende. Der opfordres til, at man følger badevandskvaliteten på badevand.dk og ikke bader, hvis der er markeret med rødt flag.

Natur og Miljø i Gentofte Kommune vurderer, at udledning til Øresund er den eneste reelle mulighed, mens Lynetteledningen bliver flyttet, og at det er miljømæssigt forsvarligt, da vandudskiftningen i Øresund er stor, og spildevandet derfor bliver kraftigt fortyndet

Vær med til at sprede informationen

Det er vigtigt, at informationen spredes, således at sejlerne, vinterbaderne og andre er bevidste om at holde sig orienteret herom, da det er store mængder spildevand (kun mekanisk renset) som i en periode vil blive udledt i Øresund.

Det er anbefalelsesværdigt, at brugere af Øresund tilmelder sig SMS service, således at man modtager varsling om, hvornår der er overløb/udledning af kloakspildevand direkte ud for Skovshoved. Dermed får man besked om, hvor udledningen starter og slutter.

Nordvand har givetvis allerede sendt info til alle relevante parter, herunder lystbådehavne, sejlklubber, ro- og kajakklubber, vinterbaderklubber og andre interessenter.

Der er kun meget få anløb af både til Tuborg Havn for øjeblikket, men sejler man i området kan læses mere om gravearbejdet her. Dybden i indsejlingen vil fortsat være 5,5m, men nord og syd herfor skal man være agtpågivende.Kort nyt

Black Friday: Sejlerbogen til særpris – kun i dag

★ Test af sejlbåde

★ Arkivet: Utzon spidsgatteren nuttede ”Snuller” - en...

Kort nyt

BÅD 566: Årets store vinterudgave - på gaden nu

Kort nyt

Jules Verne-trofeet: Duel jorden rundt - kampen er i gang

Branchenyt

Seldén leverer kulfibermast til Farr X2

America's Cup

Hvorfor er det så svært at sejle en AC-75? Se video

★ Historien

☆ PDF : Titanic skal sejle igen, skal du med?

Kort nyt

På fisketur? Nyt smart ekkolod fra Garmin

Vendée Globe

Se skaderne på HUGO BOSS - Alex Thomson holder modet oppeSailing World News


Udvalgte artikler *


Produktnyt

Få bedre overblik, når du sejler

Bådmotorer i Sverige forsvinder i store mængder