Er Dansk Sejlunion nu blevet et tag-selv-bord?

Hans Vengberg, tidligere medlem af Dansk Sejlunions bestyrelse, nu formand for Lillebæltskredsen, var på mobilen godt irriteret over det megen sjusk i de forskellige bestyrelser, Bådmagasinet har kunnet berette om, hvor det senest var galt i Egense Sejlklub, hvilket affødte en kommentar: ”Nu sidder du måske og tænker – og hva' så?

I Vengbergs optik er bestyrelsen i Dansk Sejlunion også ude på en farlig og udemokratisk glidebane.

Vengberg er om nogen godt inde i maskinrummet i toppen af dansk sejlsport. Tidligere kandidat til formandsposten i Dansk Sejlunion, da Hans Natorp blev valgt tilbage i 2010. Dengang var Hans Vengberg DS bestyrelsens kandidat, men resultatet blev som bekendt ganske anderledes.

Det er en gammel traver, som kommer op igen, når Bådmagasinet fortæller om manglende demokrati i mange mindre sejlklubber, om bestyrelser der ikke tager regler, vedtægter og medlemmer alvorligt. Det 
manglende medlemsdemokrati er åbenbart en mangelvare, mon det så ikke også er tilfældet i den største af alle 'sejler-bestyrelser' – den i Dansk Sejlunion?

Svaret er kort: Jo, bestyrelsen i Dansk Sejlunion er ikke et hak bedre end hvad vi ser mange andre steder, det er Bådmagasinets og Vengbergs holdning. ”Det er ikke et særlig kønt skønmaleri af medlemsdemokratiet der tegner sig!”, lyder det fra Hans Vengberg.

Den kommende formand Line Markert, har som siddende økonomiansvarlig i DS bestyrelse et stort medansvar for den manglende inddragelse af generalforsamlingen.

Det drejer sig primært om indførsel af en betalt formand, en bestyrelsesbeslutning truffet udenom generalforsamlingen! – ”Det synes jeg ikke ser særligt pænt ud", som Hans Vengberg diplomatisk udtrykker det. Især ikke når den beslutning som Line Markert i rollen som økonomiansvarlig har stået i spidsen for, nu kommer til at gavne Line Markert økonomisk i rollen som kommende ny formand, som vi må forvente Markert bliver, i det der ikke er andre kandidater.

Overordnet set er Bådmagasinet fortaler for, at frivilligheden også skal kompenseres på en fornuftig måde, hvad enten det er ude i den enkelte sejlklub eller i Dansk Sejlunion. Det skal blot være en åben og generalforsamlingsbeslutning, det må aldrig blive et 'tag-selv-bord'. Det er en redaktionel holdning, der ligger som fundament for vores artikler om emnet.

Skægt nok, er det redaktør Øverup, som er den store fortaler for denne fornuftige holdning, lige indtil diskussionen går på hans egne hårdtarbejdende disciple på redaktionen. Så vender mundvigen ned, og cigaren går næsten ud, alt i mens redaktøren stille messer sit budskab om alverdens økonomisk dårligdom. Men det er jo en helt anden historie.

Der ligger en generalforsamlingsbeslutning fra 2012 om, ”At man kan frikøbe bestyrelsesmedlemmer til nærmere specificerede opgaver – herunder naturligvis også formanden”. Betingelserne for frikøb er blandt andet defineret som lønkompensation, udbetalt til medlemmets arbejdsgiver, læs mere om denne beslutning her

Er det så virkeligheden?

Nej, for Hans Natorp har bestyrelsesarbejdet været et, om end dårligt, betalt fuldtidsarbejde. Formanden har som minimum fået udbetalt i perioden 2012-2017 i alt 653.000 kr. Heraf alene 24.000 kr. i 2017.

Måske udtrykker det en forkert arbejdsfordeling mellem formanden og den daglige ledelse? Har Hans Natorp ikke blandet sig for meget i Mads Kolte Olsen arbejdsdag? Svaret er nok et rungende ”JA”. Men hvad har Natorp så lavet for de penge?

I bestyrelsesreferaterne der er fuld tilgængelige på sejlsport.dk kan du læse:

Bestyrelsen godkendte frikøb af formanden i uge 43-49 i 2016: 18.000 kr. Bestyrelsen forhåndsgodkendte for uge 50-52 i 2016: 6.000 kr. og for uge 1-7 i 2017: 24.000 kr. Altså i alt 48.000 kr. i frikøb for Hans Natorp i perioden efter efterårsferien, med et lille julegratiale over jul og nytår 2016, afsluttende med januar 2017 frem til skolernes vinterferie. I hele perioden har Hans Natorp også modtaget honorar som næstformand i DIF.

Betingelserne for frikøb blev i 2012 defineret som lønkompensation, udbetalt til medlemmets arbejdsgiver- Gad vide om pengene er gået til DIF, eller direkte i formandens lomme?

Beløbets størrelse kan ingen protestere imod, men hvad i alverden har formanden dog lavet udover det frivillige arbejde, der ligger i at være formand i en periode, hvor fokus ligger hos DIF?

Det er umuligt at blive klog på, hvis du kun læser referaterne. Men ro på, Bådmagasinet følger op i tiden der kommer. Rygterne fortæller, at Hans Natorp ofrede sig og tog med sportschef Thomas Jacobsen til Japan for at tjekke faciliteterne til OL 2020. Var det den afgående formands bedste bud på den opgave?

Fremover vil bestyrelsen fravige vedtagelsen fra 2012, uden at spørge generalforsamlingen.

I bestyrelsesreferat 8/2016 pkt. "4.9 Frikøb af formand" kan du selv læse:

Man ønsker at ophøre med timeafregning for formandens arbejde. Man drøftede, om honorar skal fastsættes hvert år, afstemt efter formandens arbejdsform og uddelegering.
Beløb kunne variere mellem 120 og 150 tusinde kr. Beløb skal fremgå af Dansk Sejlunions regnskab og hjemmeside.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at godkende forslag til ny model. Der ifølge referatet træder i kraft efter generalforsamlingen 18. marts 2018.

Bestyrelsen har altså ikke alene besluttet at fortsætte ordningen – nej, man har udover den nuværende frikøbsordning indført aflønning af formanden med et beløb mellem 120.000 kr. og 150.000 kr./årligt. Dette er i direkte modstrid med forudsætningen ved indførelsen af ordningen i 2012.

Redaktionen må igen fastholde, at vi bakker op om en honorering af udvalgte bestyrelsesmedlemmer. Vi kritiserer alene måden, det ”luskes” igennem på, uden at spørge generalforsamlingen først.

Som Hans Vengberg udtrykker det: ”Det, synes jeg nok, er en noget liberal fortolkning af den bemyndigelse, man fik i forbindelse med vedtagelsen af frikøbsordningen tilbage i 2012”.

Vengberg er helt enig med Natorp i synspunktet at: ”Det kan da godt være, at det er nødvendigt at aflønne dele af bestyrelsen'. Hans Vengberg forsætter dog og siger i dag: 'Det ville da klæde bestyrelsen at lægge en sådan beslutning frem til godkendelse på en generalforsamling.”

Hans Vengberg ser ikke, at den nye formand Line Markert, påtager den samme arbejdsbyrde som Hans Natorp har gjort. Forhåbentlig holder Line ord, som Line Markert tidligere har udtalt til Bådmagasinet, når hun siger: ”At hun vil med sin bestyrelse lægge retningen og lade Mads Kolte Olsen sætte sit eget hold og gennemføre opgaverne”.

Det er på ingen måde nytænkning, alene en gammel bestyrelsesbeslutning fra dengang Vengberg selv sad i DS bestyrelsen, omkring opdeling i arbejdsopgaverne drift- og bestyrelsesarbejde. ”Hidtil har det været meget svært at se udmøntningen af den beslutning omkring for arbejdsfordelingen”, som Hans Vengberg ganske tørt udtrykker det.

Hans Vengberg fortsætter: ”Alle i Sejlerdanmark kan vel blive enige om, at den i bestyrelsen vedtagne beslutning om at honorere formanden uden generalforsamlingens accept er ulovlig”.

Sidste frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er overskredet. Alligevel bliver det et stort tema for de mange delegerede, der må håndteres direkte på generalforsamlingen lørdag den 18. marts på Hotel Christiansminde i Svendborg.

Timingen kan også diskuteres, nu når DS står overfor en finanskrise af dimensioner. Pengekassen er snart tom, og indtægtskilderne udtørret. Honorar eller ej, det bliver en svær fremtid for den nye bestyrelse.

Bådmagasinet har sendt ovenstående artikel til Dansk Sejlunion, hvor næstformand Henrik voldsgaard har svaret. 

Kommentar til Lassen/Bertelsen fra Henrik Voldsgaard, Næstformand Dansk Sejlunion:

Et uddrag af hovedkonklusionerne kan du læse her, hele Voldsgaard kommentar på pdf nederst:

Jeg kan med sikkerhed sige, at bestyrelsen i DS ikke har eller på noget tidspunkt har haft hensigter om at holde beslutninger og tilhørende beslutningsgrundlag skjult i nogen sag. Vi ønsker at have et transparent og ansvarligt system, der står på mål for beslutninger og handlinger. Det skaber en væsentlig del af forudsætningerne for det levende medlemsdemokrati vi ønsker at understøtte.

Det følgende repræsenterer bestyrelsens overvejelser forud for beslutningen om at ændre praksis for formandshonorering:

1. Formandsopgavens indhold og omfang er udvidet ud over det, man kan forvente af det frivillige arbejde.

2. Vi finder det ligeledes forsvarligt, at fastlægge en mere fast honoreringsform inden for et snævert interval (120-150000 kr. på årsbasis).

3. Bestyrelsen har vurderet, at beslutningen ligger inden for generalforsamlingsbeslutningen fra 2012. Bestyrelsen mener således ikke, at der er behov for en ny generalforsamlingsbeslutning.

4. Bestyrelsen er samtidig bevidst om at beslutningen kan give anledning til spørgsmål.

5. Det vil åbne mulighed for at drøfte beslutningen på generalforsamlingen under budgetfremlæggelsen, hvor ændringen vil fremgå.

Jeg vil gerne afslutningsvis kommentere Bådmagasinets antydninger af, lønkompensationen til formanden skulle være gået i de ’forkerte lommer’. Hans Natorp er selvstændigt erhvervsdrivende, og derfor er lønkompensationen naturligvis gået direkte til Hans Natorp. Det kunne Bådmagasinet med fordel og med lethed have undersøgt.

Læs hele Henrik Vodsgaards kommentar her (eksterne pdf)Kapsejlads

ILCA VM: Kan Rindom køre den hjem på rutinen? 

Kapsejlads

Se de vilde Vegvisir Race Nyborg 2022 baner

Bådudstillinger

Boot Düsseldorf skærper reglerne for adgang

Kort nyt

ARC-sejlere i kamp mod plastikforurening med droner   

Kapsejlads

TJV: Ultime-podiet på plads   

Kort nyt

Film: Sejleren, der aldrig forlod sin båd - premiere fredag

Surf

Surf-veteran sætter ny verdensrekord...

Udvalgte artikler *


Produktnyt