fbpx

Medlemmerne følte sig ’kørt over’ på generalforsamlingen!

Inkluder i Newsletter: Ja

Selvom man er en lille sejlklub, kan man godt have store problemer. Generalforsamlingen den 28. januar 2017 i Egense Sejlklub i Nordjylland afslørede, ifølge Rune Jensen-Blokø, en rystende mangel på kendskab til klubbens egne love og paragraffer.

Generalforsamlingen blev gennemført på trods af indsigelser fra flere medlemmer. Hvis de mange kommentarer fra medlemmerne, som redaktionen har fået ellers holder vand, var Dansk Sejlunions repræsentant værdiløs - og lige så uvidende om vedtægter og formalia som bestyrelsen og dirigenten.

Både under og efterfølgende ønskede flere medlemmer, at forsamlingen erklærede generalforsamlingen ugyldig, men det var helt forgæves. Det handlede om forslag og punkter på dagsordne, ting som var rettidiget indsendt, men ikke var taget med - selv indsigelsen, om de manglende punkter på dagsordnen, som blev forelagt diregenten på generalforsamlingen, blev afvist!  

I stedet kommer der nu en ekstraordinær generalforsamling, som skal forsøge at reparere på den kuldsejlende ordinære generalforsamling.

Rune Jensen-Blokø er talsmand for de medlemmer fra Egense Sejlklub, der er meget kede af udviklingen i sejlklubben. Han har været medlem siden 2003.

At man vælger ikke at behandle indkomne forslag, fordi der ikke var mødt tilstrækkeligt med hoveder op til generalforsamlingen til at vedtage en vedtægtsændring, er ret langt ude. Emnerne skulle have været diskuteret. Vi føler, at vi er blevet fuldkommen kørt over, og at bestyrelsen kører deres eget løb”, fortæller Rune Jensen-Blokø til Bådmagasinet.

Hvem kender paragrafferne?

Det startede allerede på sidste års generalforsamling, hvor det kørte helt af sporet. Dirigenten, Kirsten Rambøl (den daværende formand for Nordøstjysk kreds, red.) fortalte en direkte usandhed og bildte generalforsamlingen ind, at et medlem, der ønskede at stille op til formandsposten, ikke kunne opstille, da han ikke samtidig kunne stille med en fuld bestyrelse bag sig. Tilstede i lokalerne var endda en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter, som man skulle tro var kvalificeret til at kende vedtægter og formalia. Men jeg blev meget overrasket, da vedkommende lod direkte forkerte ting passere”, udtaler Rune Jensen-Blokø.

Rune Jensen-Blokø har overvejet at forlade Egense Sejlklub, men vælger alligevel at blive og kæmpe. ”Jeg hænger mig normalt ikke i bagateller, men fordi det er så ekstremt, det der sker, har jeg valgt at blive og slås for min klub”, siger han.

Her på redaktionen kan vi frygte, at det manglende kendskab i Egense Sejlklub til klubbens egne vedtægter ikke er usædvanligt? I hvor mange klubber under Dansk Sejlunion, aner medlemmerne ikke, hvad der står i vedtægterne. Man kan endda fristes til at spørge, om medlemmerne bruger vedtægterne? - eller måske bruger dem forkert? Det er næppe bevidst - i hvert fald ikke i alle sejlklubber.

Dansk Sejlunions generaldirektør, Mads Kolte Olsen, har haft denne artikel til orientering. Mildt sagt er Mads Kolte Olsen ikke enig med Bertelsen og Lassen. Bedst udtrykt da vi spurgte: ”Hvorfor har konsulenten ikke har sagt fra ved de direkte begåede fejl på generalforsamlingen i Egense?

Svaret fra Mads Kolte Olsen lyder: ”Konsulentens rolle på mødet var at svare på spørgsmål fra forsamlingen og rådgive bestyrelsen. Efter mødet har konsulenten rådgivet klubbens bestyrelse. Egense Sejlklub er en selvstændig forening med egen generalforsamling. Klubben må tage ansvar for egne beslutninger. Det er ikke Dansk Sejlunions rolle i forhold til frie, selvstændige foreninger at overtage styringen af klubbens generalforsamling”.

Bertelsen & Lassen følger op på sagen - for den er vigtig for sammenhængskraften i dansk sejlsport.