Kirsten Rambøl og Co. forlod bestyrelsen i vrede

Det var i sandhed en dramatisk og tilmed velbesøgt generalforsamling torsdag aften i Nordøstjyllands kredsen.

Læserne og medlemmerne som har skrevet til Bådmagasinet er totalt splittede i for og imod!

'En kæmpe lort i midten', undskyld det voldsomme latrinære udsagn, men citatet er fra en af mange medlemmer i en sejlklub i kredsen, som har været til tasterne det seneste døgn, og Jeg kan konstatere at vandene deler sig, når jeg stiller spørgsmålet: 'Er Venøbo en ballademager, eller Rambøl magtfuldkommen?'

Bestyrelsesmedlem i Hadsund Sejlklub, Keld Gammelgaard skriver i en mail: 'Uden at kende substansen finder jeg at det er underlødig journalistik, der ikke hører hjemme i et blad, men i en lukket Facebook-gruppe.' Kasserer Børge Poulsen kommer også fra Hadsund Sejlklub.

I den modsatte ende af skalaen finder vi det nu tidligere medlem af Bønnerup Strand Sejlklub:

Den sag er dybere...der er en kæmpe lort i midten og meget vi sejlere og klubber kan blive klogere på. Kig på Bønnerup Strand Sejlklubs historie, antal aktive medlemmer de seneste 8 år, altså dem der ikke er studiemedlemmer.

Det er en meget lille klub, i dag faktisk ikke eksisterende, tror kun det er formanden der har betalt kontingent...generalforsamlingen har ikke været lovformeligt indkaldt - og jeg har ikke mødt nogen der er medlemmer i år - har ikke fået beskeder herom de seneste mange år...var medlem sidste år, er nu flyttet.
Kirsten og Erik har på skift været formand og cheftræner i klubben... og der gemmer sig en alvorlig historie om hvordan man skræmmer medlemmer væk fra en klub...alt står I dag mennesketomt, betalt af kommunen...dybt uhyggeligt for alle os der gerne vil lave sejlklub. Der er mange historier om de to længere oppe i systemet. alt sammen ærgerligt, hvis man vil have nye sejlere i gang, en håbløs kamp i Bønnerup pt. Eller er det en pris vi skal betale for at få ildsjæle til fadet?' Det er jo et væsentligt spørgsmål?

Redaktionen er bekendt med identiteten på skribenten, men vi respekterer at vedkommende ønsker at være anonym.

Vores redaktionelle spørgsmål: 'Er Venøbo en ballademager, eller Rambøl magtfuldkommen?' vover jeg selv at svare på –Ja!

Erik Venøbo er en ballademager og Kirsten Rambøl er magtfuldkommen, men de er begge også ildsjæle. På hver deres skæve vis, kæmper de for sejlsporten. Udfordringen er, at de ikke altid lytter, og forstår ikke altid at få medlemmer med på deres mange ideer.

Nordøstjyllands Kreds har reelt været et dronningerige, under Kirsten Rambøl enerådige dominans. I en årrække er det lykkedes Kirsten at køre et parløb med Erik Venøbo, ikke muligt i længere tid, hvilket bekræftes af udviklingen de seneste to - tre år.

Enten Rambøl eller også en ny bestyrelse

’Det var en trist aften’, fortæller Erik Venøbo om generalforsamlingen.

I løbet af aften voksende kritikken mod formand Kirsten Rambøl. Hendes mange kasketter, gav mange kritiske spørgsmål. Det, at hun egenhændigt har givet en ubegrænset bankgaranti til Egense Sejlklub til afvikling af Torm Grand Prix, ja den slags falder ikke i den gode nordjyske muld, at Kirsten udviser en sådan økonomiske uansvarlighed med klubbernes penge. Kirsten Rambøl har de seneste år åbenlyst glemt, at hun har to ører, men kun en mund.

Læs de afgående besytrelsesmedlemmers kommentar til Lassens kommentar her

Rambøl byggede et massivt pres op overfor klubberne, enten tager i min strategi, smider Erik Venøbo ud eller også går jeg som formand! (nu får vi forhåbentlig ikke nogen ny Gråsten sag?, red.) En ”knald eller fald” strategi, som mislykkedes for Kirsten, selv om hun havde et flertal for sin beretning.

Kasserer Børge Poulsen fra Hadsund Sejlklub valgte også at trække sig, hvis forsamlingen ikke bakkede op om Kirsten Rambøl. Ungdoms formand Anne Skovbølling valgte også at gå sammen med Kisten Rambøl.

Ny ekstraordinær generalforsamling

Ny kasserer er formanden i Aalborg Sejlklub Luc Robert Ghysels. Aalborg Sejlklub bakkede også op om Erik Venøbo som fortsættende medlem sammen med Jan Skall ligeledes fra Aalborg Sejlklub. Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling for at finde en ny formand.

Generalforsamlingen var som tidligere nævnt meget velbesøgt, flere aktive deltagere, end der har været de seneste 10 år. De valgte medlemmer bakkede op om handlingsplan 2017, med diverse justeringer. Kredsens deltagelse i Worlds 2018 er definitivt skudt til hjørne, hvilket i min personlig optik er dumt.

Det er en skidt udvikling

Ikke bare i kredsen men for alle i dansk sejlsport. Igen fremstår dele af sporten som amatører, og igen bliver alt det gode arbejde tabt på gulvet, på grund af en række skæverter. Skæverter, hvor personlige egoer fjerner fokus fra det væsentlige – styrk sejlsporten.

Dansk Sejlunion har en stor aktie i sagen, hvorfor greb de ikke ind i tide? Hvorfor så den daglige ledelse igennem fingrene med de administrative bøffer, som jeg er oplyst at DS havde kendskab til?

Konsekvensen er at Nordøstjyllands kredsen ligger i ruiner, og der skal findes nye ildsjæle til at forestå oprydningen.

Læs Erik Venøbos kommentar til Lassens kommentar her

De to kamphaner Rambøl og Venøbo må konstatere, at den ene har tabt et slag i sit organisatoriske virke, og der er mange slag i tiden der kommer.

Erik Venøbo skal hjem og fortsætte arbejdet med at få rettet op på Bønnerup Strand Sejlklub, hvis man skal tro de mange kommentarer.

Kirsten Rambøl får heller ikke problemer med at pudse sit ego, som næstformand i Egå Sejlklub og sin bestyrelsespost i Sailing Aarhus.