Opråb fra Svanemølle klubberne - vi risikerer ikke at overleve!

Det er ganske alvorligt det her, og Jon Bundesen, formand for KAS, skriver 'Hvis man ikke er yderst påpasselig med valg af den rette teknisk løsning til projektet, risikerer Danmarks og Nordeuropas største lystbådehavn, Svanemøllehavnen, og dens rige miljø for brugerne ikke at overleve'. 

På vegne af de 3 sejlklubber, Kjøbenhavns Amatørsejlklub, Øresunds sejlklub Frem, og Sejlklubben Sundet, som tilsammen driver Danmarks største lysbådehavn Svanemøllehavnen, har Bådmagasinet modtaget dette opråb, som simpelthen ikke kan få nok opmærksomhed:

I løbet af Oktober måned, vil Vejdirektoratet offentliggøre en hvidbog, som vil blive anvendt som grundlag for en beslutning i Københavns borgerrepresentation, om valg af teknisk løsning af en forlængelse af den eksisterende Nordhavnsvej som en tunnel til Nordhavnskvarteret på Østerbro i København.

Som man kan se nedenfor, forløber tunnelprojektet direkte igennem den eksisterende Svanemøllehavn.

Skærmbillede 2016 10 24 kl. 06.30.47

Cykelsti på tværs!

Oven i tunnelprojektet planlægges der desuden etablering af en cyckelsti forbindelse tværs over havne- indsejlingen som, hvis udført som lavbro, effektivt vil forsegle Svanemøllenhavnen samt Kalbrænderihavnen og gøre dem uanvendelig som havn for både ført for sejl alene.

I den forbindelse står hele sejler- og fritids-miljøet omkring såvel Svanemøllehavnen som Kalbrænderihavnen, nu i en meget sårbar position. Hvidbogen fra Vejdirektoratet vil anvise forskellige tekniske løsninger på opgaven, og i den forbindelse er det helt afgørende vigtig for vores fremtidige virke, at den rette løsning bliver valgt.

Vi har begrundet vores anbefaling til valg af løsning i vedlagte VVM høringssvar, som vil være indeholdt i hvidbogen.

Hovedpointerne i vores svar er følgende:

1) Vi ønsker en løsning, der døgnet rundt gør det muligt for havnens sejlere og roere samt gæster at få
nem og sikker adgang til havet.

2) Vi ønsker en løsning, der:

• Holder Svanemøllehavnen åben gennem hele den 5 årige anlægsperiode.

• Gør det muligt at fastholde havnens brugere og de mange hundrede frivillige i klubbernes samfundsnyttige arbejde.

• Sikrer at havnens mange klubber og foreninger også eksisterer, når Nordhavnstunnelen åbner.

Anbefaling

Hvis man ikke er yderst påpasselig med valg af den rette teknisk løsning til projektet, risikerer Danmarks og Nordeuropas største lystbådehavn, Svanemøllehavnen, og dens rige miljø for brugerne ikke at overleve.

København og Danmark vil miste et enestående, historisk åndehul med tilbud til unge som gamle.

Vi anbefaler derfor VVM rapportens ‘Svaneknoppen Lille’-løsning, hvor der anlægges en lille, midlertidig erstatningshavn umiddelbart nord for Svaneknoppen, og at anlægsarbejdet af tunnelen udføres i etaper således, at havnen aldrig er helt lukket i den 5 årige byggeperiode.

Desuden anbefaler vi VVM rapportens ‘stiforbindelse som tunnel’ løsning, som gør det muligt at bevare Svanemøllehavnen som hjemhavn for både ført for sejl alene.

Jeg vedlægger vores VVM høringssvar, som uddyber vores synspunkter, og som er skrevet på vegne af samtlige sejlklubber i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderihavnen.

Læs VVM høringssvar her