fbpx

Interessant dom faldet i havnestrid

Inkluder i Newsletter: Ja

Normalt ender en retssag med en tilfreds og en utilfreds part - men det er ikke tilfældet i den dom, som byretten i København afsagde forleden i striden om, hvem der har ret til at besejle det gamle færgeleje på Knudshoved. Her er både sagsøger og sagsøgte nemlig tilfredse med udfaldet, skriver fyens.dk.

Selskabet Knudshoved Havn købte i 2009 den gamle færgehavn med bygninger og landanlæg af DSB - blandt andet det meget store areal, der tidligere blev brugt til opmarchbåse for ventende biler. Da DSB på et tidspunkt lå i forhandlinger med Marinehjemmeværnet om salg af DSB's kursusscenter på Knudshoved, opstod der tvivl om retten til at besejle havnebassinet.

Peter Poulsen fra Admiral Marina-projektet mente, at DSB havde solgt både landanlæggene og havnebassinet, og derfor kunne DSB ikke sælge en ret til at besejle havnebassinet ud for kursusejendommen. Han sagsøgte derfor DSB med påstand om, at DSB ikke har nogen somhelst brugsret til færgehavnen, at DSB har solgt retten til at besejle færgehavnen til Knudshoved Havn, og at DSB derfor skal betale erstatning til Peter Poulsens selskab.

Ejes af staten

Retten fastslår i byretsdommen, at havnebassinet hører under det danske søterritorium og ejes af staten - ikke DSB. Derfor har DSB ikke kunnet sælge havnebassinet og er derfor heller ikke erstatningsansvarlig overfor Peter Poulsens selskab. Men omvendt giver dommen Peter Poulsen medhold i, at DSB ikke har nogen brugsret til havnebassinet på Knudshoved, og derfor heller ikke kan stille krav om at besejle havnebassinet.

En sådan brugsret kan man nemlig kun opnå ved at få tilladelse fra Kystdirektoratet til at anlægge en havn - og en sådan tilladelse fik Peter Poulsen sidste år.

"Så selv om vi ikke fik medhold i, at vi har købt retten til at benytte havnebassinet, så har vi nået vores mål alligevel med denne dom - det er os, der med Kystdirektoratets tilladelse har brugsretten til hele færgehavnen. Så vi anker ikke dommen", siger Peter Poulsen, der er meget tilfreds med udfaldet.

Og det er underdirektør i DSB Ejendomme, Jes Transbøl, også. "Vi har fået medhold i vores påstand om, at vi ikke har solgt havnebassinet med - så jeg er tilfreds med udfaldet", siger Jes Transbøl.

Kystdirektoratets tilladelse til at anlægge en marina med op til 2800 pladser er i øvrigt ikke endelig - den er nemlig blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.












Udvalgte artikler *