DIF: Gråsten sagen har ikke ændret vores opfattelse

Artikelindeks

DS bestyrelse gav i starten af september Gråsten Sejlklub 14 dage til at opfylde sine forpligtelser.

Læs: Tiden er ved at løbe ud for Gråsten Sejlklub

Gråsten Sejlklub har på sin side svaret, at den endelige afgørelse vedr. sagen træffes på DS næste generalforsamling, og at der har været mange klubber, som har givet dem støtte tilkendegivelser.

Så sagen kan blive et varmt emne på DS generalforsamling 2016, hvis den ikke har fundet en løsning inden.

Læs: Gråstens formand til Natorp: 'Ej sidste chance'....

Begge disse artikler har afstedkommet næsten 60 læserkommentarer, og samlet mere end 100 kommentarer til samtlige artikler om denne sag i løbet af året, så sagen diskuteres livligt i sejlsportskredse, hvilket jo kun er godt, da sagen er meget principiel, ikke kun for DS, men også for DIF og hele idrætsverdenen.

Men der ”hænger et spørgsmål i luften” – nemlig, hvad der vil ske, hvis et flertal af klubber stemmer imod eksklusionen af Gråsten Sejlklub på den kommende DS generalforsamling ?

Det som Gråsten Sejlklubs formand ønsker er, at DS Ordensudvalg og DIF’s Appeludvalg ikke skal kunne behandle en sag om en eksklusion af et medlem i en idrætsforening, som er konfirmeret på klubbens generalforsamling.

Derfor har Bådmagasinet stillet et par spørgsmål til DIF’s direktør, Morten Mølholm Hansen:

Gråsten Sejklub mener ikke, at en beslutning om eksklusion på en klubgeneralforsamling skal kunne ankes til specialforbund og DIF. Ser DIF nogen muligheder for, som konsekvens af denne sag, at ændre i DIF’s bestemmelser omkring håndtering af eksklusionssager i DS og DIF regi ?

Som vi også har påpeget i vores svar til Kulturministeriet om sagen, har DIF-idrættens unikke og frivilligt baserede tvistløsningssystem til formål at sikre retssikkerhed og ordnede forhold i DIF-idrætten og så vidt muligt undgå, at det er nødvendigt at gå til de almindelige domstole med idrætssagerne.

Som i alle andre tilfælde, hvor et foreningsmedlem fratages mulighederne for at deltage i idrætsaktiviteterne, fx som følge af en ikendt karantæne, skal også en eksklusion være sagligt begrundet og proportional. Dette er et kerneprincip i DIF-idrætten.

Den konkrete og enkeltstående sag fra Gråsten har ikke ændret på DIF's opfattelse af, at det fortsat er en naturlig del af DIF-idrættens tvistløsningssystem at kunne behandle og sikre retssikkerheden i eksklusionssagerne. {redmod}En eksklusion er netop det mest indgribende skridt, en idrætsforening kan tage over for et medlem.

Heldigvis er Gråstensagen et undtagelsestilfælde, hvor en klub ikke vil følge de fælles spilleregler. Og lad mig i den forbindelse påpege, at DIF's appelinstans jo også til stadighed stadfæster eksklusioner, hvis blot de er sagligt begrundede og proportionale. Det lader til, at Gråstensagen oprindeligt gav det fejlagtige indtryk hos sejlklubberne, at en klub pludselig aldrig kunne ekskludere et medlem. Det kan den naturligvis. Det kan blot ikke ske fuldstændig vilkårligt.”

Hvilke konsekvenser vil det have for Dansk Sejlunion, hvis et flertal af klubber stemmer imod eksklusionen, og Gråsten Sejlklub dermed forbliver medlem af DS, selvom de ikke vil følge afgørelserne fra DS Ordensudvalg og DIF Appeludvalg ?

”Det er et hypotetisk spørgsmål, som det ikke tilkommer mig at vurdere.

Lad mig dog blot sige, at det naturligvis er et grundvilkår for at være en del af DIF-fællesskabet, at man respekterer og uden videre efterlever de afgørelser, der træffes i de dømmende instanser i det interne tvistløsningssystem. Det følger direkte af DIF's love, og både sejlunionens administration og bestyrelse er opmærksomme på denne forpligtelse.

Det vil i øvrigt i givet fald i første omgang være DIF's bestyrelse, der skal vurdere, om sejlunionen kan anses for at have tilsidesat sine medlemsforpligtelser, hvis unionens generalforsamling ikke beslutter at ekskludere sejlklubben, og om der i givet fald er grundlag for at træffe nærmere foranstaltninger over for sejlunionen.

Har DIF supplerende kommentarer til denne sag i Dansk Sejlunions regi eller mere generelt til denne problematik? Har der eventuelt været tilsvarende sager i andre specialforbund ?

Artiklen fortsætter og afsluttes på side toSeneste nyheder

Følg deltagerne i Silverrudder

GC32: Hvem kan slå Alinghi ?

Knarr DM: Suveræne Søderlund sejrede

Kapsejlads

Følg deltagerne i Silverrudder

Kapsejlads

GC32: Hvem kan slå Alinghi ?

Kapsejlads

Knarr DM: Suveræne Søderlund sejrede

Kapsejlads

Emil Kjær klar til Congressional Cup - havde kommende...

Sejlsportsliga

Sundby WOW stævnet – netværk og sejlads...

Kort nyt

Vild med vand: Kom til åbent hus i Bådelauget

★ Test af motorbåd

★ Nemt i havn med avanceret teknologi

Kort nyt

Sad fast i indsejlingen til Ålbæk Havn

Surf

Hvide Sande værtsby for EM i SUP i 2022

Udvalgte artikler *