Ret og vrang i Tuborg Havn

Artikelindeks

Kære læser af Bådmagasinet.dk

Henrik Andersen sad i KDY's bestyrelse i den periode, hvor aftalerne omkring Tuborg Havn blev indgået. Som bestyrelsesmedlem var Henrik med sin juridiske ekspertise, med ved etablering af de juridiske aftaler med Carlsberg omkring KDY´s fremtidige muligheder og begrænsninger i Tuborg Havn.

I dag er Henrik ude af bestyrelsen og har absolut ingen aktier i den nuværende konflikt udvalgte pladsejere og KDY. Henrik Andersen har fremsendt denne kommentar, "Ret og vrang i Tuborg Havn", en kommentar der kommer et spadestik dybere end hidtil.

God læselyst

Søren Øverup

Redaktør

 

Ret og vrang i Tuborg Havn

Set fra bestyrelsens bord var det på alle måder en meget positiv sag, idet vi herved fik skabt et nyt hjemsted for klubben og samtidig fik etableret en ny havn til gavn for klubben og vores medlemmer.

På denne baggrund smerter det mig meget, at der nu er opstået en tvist mellem KDY og medlemmerne af det tidligere havneudvalg i Tuborg Havn. Jeg oplever, at den positive stemning hvori Tuborg Havn blev skabt, nu er ved at blive ødelagt, hvilket jeg finder umådeligt trist for alle omkring vores klub.

Når jeg som nu menigt medlem af klubben og uden tillidsposter, griber pennen er det fordi, jeg oplever de ting der skrives i et ikke uvæsentligt omfang bygger på ukendskab til de forudsætninger der lå til grund for at KDY indgik aftale med Carlsberg om fremtiden i Tuborg Havn. I et vist omfang bygger konflikten også på en række misopfattelser, af de faktuelle forhold omkring klubben og dens økonomi.

Det er mit håb, at jeg med nærværende artikel kan kaste lys på disse forudsætninger og aflive misopfattelser, samt at dette kan være med til at løse op for sagen. Alt sammen til gavn for dansk sejlsport.

Forhistorien

KDY kom begyndelsen af 00'erne i kontakt med Carlsberg A/S, i søgen efter et nyt hjemsted til afløsning for Langeliniepavillonen. På det tidspunkt var Carlsberg A/S i fuld gang med at udvikle de arealer omkring Tuborg Havn, der tidligere havde huset bryggeri m.m., til et blandet kontor- og beboelsesområde.

De overordnede rammer for aftalen, mellem Carlsberg og klubben lå tidligt klart. KDY skulle etablere sig med klubhus i havnen, og som modydelse hertil, skulle KDY forestå administrationen af havnen. Det var en serie vanskelige forhandlinger, før hele aftale grundlaget faldt på plads. Der blev blandt andet brugt megen tid på drøftelser om hvem der skulle formidle salget af anvisningsretterne til pladserne i havnen.

Bestyrelsen I KDY så gerne, at dette var KDY's anliggende, således at vi kunne tilgodese vore medlemmer, uagtet at Carlsberg stod som sælger af anvisningsretterne. Carlsberg ønskede imidlertid, at fastholde det koncept, som de også havde anvendt ved etableringen af havnen i Tuborg Nord (nord for klapbroen), nemlig at de i forbindelse med salg af ejerlejlighederne, som tilkøb gav køberne mulighed for at erhverve en anvisningsret til en bådplads i havnen. 

Carlsberg satte af forståelige grunde - læs Finanskrisen - omkring 2008 udbygningen af arealerne på Tuborg Syd i stå, og endnu ikke har aktuelle planer om at genoptage udbygningen. Dette har den konsekvens, at der heller ikke afsættes anvisningsretter, hvilket i dag skaber problemer for KDY's drift af havnen, ikke mindst i økonomisk henseende.

Det var dengang magtpåliggende for bestyrelsen, uagtet fordelene ved aftalen med Carlsberg, at KDY fuldt ud fik afdækket de ikke uvæsentlige økonomiske risici der var, ved etablering af endnu et klubhus og de forpligtigelser der lå i aftalen omkring den fremtidige vedligeholdelse af Tuborg Havn. Det var derfor - fra bestyrelsens side - et ufravigeligt krav, for at gå med på aftalen med Carlsberg, at havnedriften ikke blot var uden udgift for medlemmerne, men tværtimod gav et betydeligt årligt bidrag som kunne anvendes til medlemsrelaterede aktiviteter.

Dette er fremhævet gentagende gange både i klubmagasinet "Sejlsport" og på flere generalforsamlinger, senest i en artikel i Sejlsports årspublikation 2006. Internt i bestyrelsen var kravet, og forventningen til dette, et årligt driftsoverskud på kr. 1.000.000.

Medlemskabet af KDY

Det var ligeledes et krav fra KDY's side, at alle der erhvervede anvisningsretter til pladser i havnen, skulle være medlem af KDY. Det er således forståeligt, at de pågældende kan føle sig som "tvangsmedlemmer". Dette medlemskab af KDY er imidlertid set fra en økonomisk synsvinkel, en win-win situation for både medlemmet og KDY.Seneste nyheder

Følg deltagerne i Silverrudder

GC32: Hvem kan slå Alinghi ?

Knarr DM: Suveræne Søderlund sejrede

Kapsejlads

Følg deltagerne i Silverrudder

Kapsejlads

GC32: Hvem kan slå Alinghi ?

Kapsejlads

Knarr DM: Suveræne Søderlund sejrede

Kapsejlads

Emil Kjær klar til Congressional Cup - havde kommende...

Sejlsportsliga

Sundby WOW stævnet – netværk og sejlads...

Kort nyt

Vild med vand: Kom til åbent hus i Bådelauget

★ Test af motorbåd

★ Nemt i havn med avanceret teknologi

Kort nyt

Sad fast i indsejlingen til Ålbæk Havn

Surf

Hvide Sande værtsby for EM i SUP i 2022

Udvalgte artikler *