fbpx

Kaløvig sejler første modtager af Viggo’s legat

I denne weekend sejles den årlige Ice Cup i Kaløvig Bådelaug, og kl. 9.30 samledes alle sejlere og ledere før dagens aktiviteter til morgen møde, men også en særlig anledning.

For et år siden på Viggo Jacobsens 100 års fødselsdag stiftedes Viggo’s legat, og Johannes modtager som den første sejler legatet for hans kammeratlige engagement, egenskaber som holdspiller samt hans humør, talent, dygtighed og engagement i sin klub.

Legatbestyrelsen bemærker særligt, at Johannes har valgt sejlsporten som sin primære fritidsinteresse, med opbakning fra hans familie, der ikke har sejladserfaring i ryggen.

Ønsket er, at Viggo’s Legat netop her vil virke som en økonomisk påskyndelse, der kan give baggrund for og motivere til yderligere udvikling for Johannes sejlsportskariere.

Det er således første gang, at Legatet uddeler den første portion, og Viggo Jacobsens familie var til stede ved legatuddelingen.

Viggo’s Legat blev stiftet i anledning af Viggo Jacobsens 100 års fødselsdag den 13. februar 2014 af Dansk Sejlunion og Aarhus Sejlklub.

Det er Legatets formål at yde kontant tilskud til udvikling af unge sejlere, der er i deres karriere som optimistjollesejlere. Ikke nødvendigvis de bedste sejlere, men sejlere, der er dygtige i ordets egentlige forstand, hvortil ord som ihærdighed, engagement, vedholdenhed, talent, kammeratskab m.v. knyttes. Legatet kan tillige tildeles aktiviteter for en gruppe af optimistsejlere.

Tilvejebringelse af midler

Årets uddeling er mulig på baggrund af de midler, der blev indsamlet i forbindelse med Viggo Jacobsens 100 års fødselsdag for ét år siden. Dansk Sejlunion og Aarhus Sejlklub indsamler yderligere midler blandt private gavegivere og virksomheder m.v., samt fra offentlige institutioner og fonde.

Et bidrag til legatet fra firmaer og enkeltpersoner er en mulighed for helt konkret at støtte børns fortsatte udvikling i sejlsporten.

Flere tidligere og nuværende topsejlere har betænkt legatet som en måde at ”betale tilbage” på, hvad sejlsporten har givet dem. Pengene falder på et tørt sted, så alle sejlere opfordres til at bidrage med stort eller småt. På den måde kan Viggos legat få endnu større virkning i forhold til unge optimistjollesejlere i Århus-området.

Bidrag til Legatet er meget velkomne på konto 6181-0008518696