fbpx

Lillebælt lukkes i perioder for al sejlads

 

Lukningen af det meget trafikerede farvand sker i forbindelse med nedtagning af en række store højspændingsmaster. Der er planlagt 10 lukninger af hver fire timers varighed.

"Bæltet spærres af for de sejlendes sikkerheds skyld, men vi spærrer kun af i op til fire timer ad gangen i 10 dage i den periode. Vi beklager for de gener, vores arbejde må medføre. Samtidig anmoder vi alle sejlende om at holde sig orienteret om forholdene i området i denne periode", siger projektleder Bjarke Jensen fra Energinet.dk i en pressemeddelelse.

Der vil i forbindelse med arbejdet blive udstationeret afviserbåde i vandet umiddelbart øst for Den Gamle Lillebæltsbro og ved Gals Klint. Det forventes, at arbejdet med hvert kabel tager to dage. Én dag til forberedende arbejde i masterne og én til selve nedfiringen.

Spærringen af sejladsen sker af sikkerhedshensyn, når de ti højspændingskabler, der ikke længere er i brug sænkes ned på bunden af Lillebælt. Kablerne vil efterfølgende blive trukket i land på den jyske side af bæltet og oprullet på tromler.

Se hvornår Lillebælt lukkes på næste side:


 

Energinet.dk har planlagt ti afspærringer fra kl. 10 til 14 disse dage:

26. maj, 28. maj, 3.juni, 10. juni,12. juni, 16. juni, 18. juni, 20. juni, 24. juni og 26. juni

Der gøres opmærksom på, at vejrforhold og uforudsete hændelser kan medføre ændringer i afspærringsperioderne. Hold derfor øje med siden her, hvor vi bringer eventuelle ændringer. som vi opdaterer forud for hver afspærring.

Afspærringen vil blive meddelt i Efterretninger for Søfarende. Få dagen inden arbejdet begynder, vil navigationsadvarslerne blive gentaget med de seneste detaljer og eventuelle ændringer.

Under arbejdet udsendes navigationsadvarsler på VHF kanal 16, DR teksttv side 428 og Søfartsstyrelsens SejlSikkert app. Du kan downloade appen til iPhone i Appstore eller til Android i GooglePlay.