På valg til DS bestyrelse: Mads Christensen, Hellerup/KDY

Mads Christensens sejlerkarriere startede i som 8-årig samt tursejlads med sine forældre. Senere blev det til sejlads i Yngling inkl. deltagelse i internationale mesterskaber, og senere X-99 og en række andre forskellige både. Han har vundet 6 VM titler i henholdsvis Yngling og X-99. Det blev også til en OL-kampagne i Star frem mod Athen 2004. I dag har Mads en Beneteau 34,7 som ligger i Langelinie.

Mads sejlede tursejlads som dreng med sine forældre, og han har de senere år sejlet Atlantic Rally for Cruisers ARC to gange, og han betegner turene over Atlanten som sine største sejleroplevelser, udover at vinde VM’er.

Mads har to års erfaring med bestyrelsesarbejde i DS, og er medarrangør af ØRC, Øresunds Rally for Cruisers, som han var med til at starte. Den erhvervsmæssige baggrund er som sælger for North Sails i Allerød.

Bådmagasinet har stillet alle fire kandidater samme spørgsmål, og vi er nu nået til den sidste kandidat, Mads Christensen. Kandidaterne giver svar på nogle spørgsmål Bådmagasinet har stillet, som især handler om DS fremtid, kandidaternes holdning til de højest prioriterede opgaver, mærkesager samt hvordan DS ressourcerne skal anvendes. 

BM: Tak for at du giver dig tid til at besvare vores spørgsmål, således at klubber og sejlere kan lære dig lidt mere at kende, inden valget på DS generalforsamling.

Hvad mener du er de 3-5 højest prioriterede opgaver i DS arbejdet lige nu ?

Mads: ”Klubliga, er en god mulighed at promovere sejlsporten bedre og for klubber at få lokal sejlads igen. Her tænker jeg specielt på den lokale klubs udtagelses sejladser til klubligaen. Dette sker ikke, hvis klubligaen ikke bliver højt prioriteret både fra DS og klubberne."

"Nytænkning af DH/respitsejlads, antallet af målebreve/kapsejladslicenser har været faldende de sidste mange år. Det skal prioriteres højt at få stoppet nedgangen og gerne få vendt tendensen. Nytænkning skal der til, og hele måden vi sejler og administrere reglen på nu skal op til revidering. En ting som er helt sikkert, det skal gøres nemmere at få et målerbrev til sin båd."

"Sejlsport gøres til en livsstil igen og samle alle der er glade for vand i samme forening. Vi skal ikke have fraktioner i DS. Tursejlere, kapsejlere, surfere, motorbåde som sejlbåde. Med andre ord, vi er alle i samme båd og alle glade for at være på vandet."

Hvad ønsker du specielt at arbejde med i DS, udover naturligvis det generelle DS bestyrelsesarbejde ? Hvad er dine mærkesager ?

Mads: Mine mærkesager er inden for det sportslige. Det er der mine kompetencer ligger. Specielt klubligaen som har været en af mine mærkesager er nu født, den kunne jeg rigtigt godt tænke mig at hjælpe godt i gang de næste par år. DH og respitsejlads er noget jeg har planer om som sagt skal nytænkes."

Skal DS målrette sit arbejde og ressourcer mere i fremtiden ? F.eks. i relation til børn, unge og voksne der skal lære at sejle, breddekapsejlads samt talenter/elite ? Eller skal Dansk Sejlunion være en organisation for alle sejlere ? Har DS og klubberne ressourcer til dette i fremtiden ?

Mads:Dansk Sejlunion skal være for alle sejlere med derved er det ikke sagt, at man ikke skal målrette sit arbejde. Som union er det vigtigste i fremtiden at få flere på vandet og ikke mindst gøre det nemmere at komme til og på vandet.

Der ligger kæmpe potentiale i sejlerskolerne rundt omkring i Danmark. Sejlerskolerne skal hjælpes da det for mange er der folk bliver rekrutteret.

Børn og ungdom mener jeg vi har ganske godt fat i, i hvert fald indtil de bliver 14-15 år. Derefter er der mange der falder fra desværre. Der findes ikke en forkromet løsning på problemet men netop derfor skal det være højt prioriteret at finde en eller mange løsninger på dette."

Her kan du se Mads Christensens indstilling som bestyrelsesmedlem

Læs også om de andre kandidater:

Christian Hangel – Frederikssund Sejlklub

Line Markert – Hellerup Sejlklub 

Henrik Voldsgaard – Aarhus Sejlklub