På valg til DS bestyrelse: Christian Hangel, Frederikssund

Christian Hangel stiller op til DS bestyrelse med en solid baggrund fra især ungdomsarbejdet i Frederikssund/Marbæk Juniorsejlcenter, hvor mange unge sejlere er blevet uddannet de senere år. Han var med i DS strategiarbejde for nogle år siden, og er siden blevet opfordret til at stille op til DS bestyrelse, så han kan være med til at sikre ”vandforbindelsen” i DS bestyrelse.

I Frederikssund er de to ældste juniorer indvalgt i bestyrelsen, og der er en god organisation omkring ungdomsarbejdet, og derfor mener Christian, at tiden nu er inde til at gøre en indsats i sejlunionen.

Bådmagasinet har stillet alle fire kandidater samme spørgsmål, og vi bringer frem mod DS generalforsamling kandidaterne svar på nogle spørgsmål, der især handler om DS fremtid, hvad kandidaterne har af holdning til højest prioriterede opgaver, deres mærkesager samt hvordan DS ressourcerne skal anvendes..

BM: Tak for at du giver dig tid til at besvare vores spørgsmål, således at klubber og sejlere kan lære dig lidt mere at kende, inden valget på DS generalforsamling.

Hvad mener du er de 3-5 højest prioriterede opgaver i DS arbejdet lige nu ?

Christian: ”Den fortsatte udvikling af børne- og ungdomsarbejdet er et grundlæggende højt prioriteret område. Det skal følges op af flere spor, der kan sikre en stærk fastholdelse af vore unge sejlere, både i brede og elite. Vi skal være åbne for nye initiativer, for det skal blive ved med at være sjovt at sejle for alle.”

”Økonomisk er der behov for at sikre de tilbud DS har opbygget. TORM sponsoratet der nu dækker de fleste af unionens aktiviteter løber ud i 2016, og der bør derfor i de kommende 2 år arbejdes målrettet på at sikre den fremtidige støtte af DS´ aktiviteter, gerne en støtte der er delt på flere ben, således at den er robust, og giver målrettet værdi for den enkelte sponsor.”

”Elitearbejdet i DS er det stærke lokomotiv, der siden Paul Elvstrøm har trukket en stor del af sejlsportens udvikling og selvforståelse i Danmark, og giver motivation for en gruppe af vore unge sejlere. Dette område er blevet styrket i de senere år, og styrken skal fastholdes og udvikles.”

”Der bør samtidigt arbejdes på, om man i højere grad kan ”folkeliggøre” elitens præstationer, og dermed i højere grad legitimere sejlsporten som helhed i forhold til befolkningen, og eliten i særdeleshed i forhold til de mange medlemmer i DS klubberne. Forholdet mellem Team New Zealand og landets befolkning kan være en inspiration.”


BM: Hvad ønsker du specielt at arbejde med i DS, udover naturligvis det generelle DS bestyrelses arbejde ? Hvad er dine mærkesager ?

Christian: ”Der kan næppe være tvivl om at ungdomsarbejdet er og bliver mit hjertebarn.”

”Og skulle jeg fremhæve et vigtigt område inden for dette, er det, at forbedre den brede fastholdelse af de unge sejlere ved blandt andet i langt højere grad at give dem ansvaret for at præge deres egen fremtid. Det kunne være det man kalder ATK-bredde ?” 

”Med bidrag af mange unge med forskellig baggrund, hvis drive og nye friske ideer kan sikre fastholdelsen og forankringen blandt de sejlere vi har, og derigennem skabe tiltrækkende miljøer, der vokser og udbredes af disse sejlere i mange år fremad, i mange klubber over hele landet.”

Synes du, at DS skal målrette sit arbejde og ressourcer mere i fremtiden ? For eksempel i relation til børn, unge og voksne der skal lære at sejle, breddekapsejlads samt talenter & elite ? Eller skal Dansk Sejlunion være en organisation for alle sejlere ? Har DS og klubberne ressourcer til dette i fremtiden ?

”Resurserne bør prioriteres så at fødekæden for børn og unge sikres både til bredde- og elitesporet. Samtidigt bør sejlerskolerne der i dag er den primære rekruttering af voksne i mange klubber ses som et vigtigt indsatsområde.”

”Det enkelte medlem skal have en klar fornemmelse af, at DS er en organisation, der har betydning for ham/hende. I mange klubber er det nok et tilbagevendende spørgsmål til bestyrelsen om hvad man egentlig får ud af kontingentet til DS, derfor er det meget væsentligt at sikre ”Pay Back”.”

”Her betyder det politiske lobbyarbejde, attraktive forsikringsordninger, informationsdeling i netværk på tværs af klubber m.m. meget vigtigt, samtidigt med at initiativer som RS Tera og RS Feva projektet der kom ud til mange af de mindre klubber også kan spille en væsentlig rolle.” 

”Ressourcerne i DS vil blive påvirket af de fremtidige faldende medlemstal, derfor er det vigtigt at organisationen er dynamisk og omstillingsparat. Samtidigt skal vi kæmpe for at vende udviklingen, så der ikke bliver behov for at skære i de grundlæggende ydelser.”

”Ikke alle klubber er lige ressourcestærke, og det er nødvendigt for DS at komme med differentierede råd og initiativer, der kan løfte på det niveau, hvor den enkelte klub befinder sig. Dette gælder også spørgsmålet om anbefaling af klubbåde, hvor det måske ikke er ”en” båd der er løsningen.”

Du kan her se Christians Hangels indstilling som DS bestyrelsesmedlem